Морские узлы отношений, одесса, 2018 Работа со сновидениями, Одесса, май 2018 Администратор ресторана во Львове Мусатов, Одесса, май 2018
view counter

ДІЛОВОДСТВО ТА АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ: нові методи організації. Нові законодавчі зміни та практика їх застосування. Електронний документообіг та практика його впровадження. ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ПІДПРИЄМСТВА.


ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
другие мероприятия на темы:
Дата начала мероприятия: 
 • вт, 22 Май, 2018 - 09:00
Город: 
Киев
Современный конференц-зал в центре города.
Тип мероприятия: 
Семинар
Продолжительность: 
2 дней
***
Стоимость /для 1 чел./: 
3600 грн
Регламент мероприятия: 
2 дня

Програма:

1. Нормативно-правова база, що регламентує діловодство та архівну справу в Україні. 
Нові законодавчі ініціативи в 2018 р. 

 • Наказом  Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 затверджено нормативно-правовий акт «Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181. Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма установами.

2.  Організація роботи служби діловодства.

 • Структура служби, вимоги до персоналу, положення про службу, посадові інструкції працівників служби.
 • Визначення чисельності працівників служби.
 • Підготовка локальних нормативних актів установи, що регулюють організацію роботи з документами (інструкція з діловодства, стандарт організації тощо).

3. Правила документування управлінської інформації. Підготовка і оформлення службових документів.

 • Типологія управлінської документації. 
 • Організаційно-розпорядчі документи, їх види, порядок підготовки та оформлення. 
 • Організаційна документація (правила, положення або статут, інструкції, регламенти, штатні розписи тощо).
 • Розпорядча документація (постанови, рішення, накази, розпорядження)
 • Інформаційно-аналітична документація (акти, довідки, доповідні записки, протоколи, службові листи тощо)
 • Бланки документів. Склад реквізитів управлінських документів. Обов’язкові реквізити документа.
 • Погодження, затвердження, підписання управлінських документів, загальні вимоги до їх тексту. 

4. Документообіг та організація документообігу на підприємстві.

 • Основні принципи організації документообігу, визначення його обсягу.
 • Приймання та первинне опрацювання документів, їх попередній розгляд.
 • Реєстрація документів, види і форми реєстрації. Структура реєстраційного індексу.
 • Організація та технологія контролю виконання документів.
 • Мета контролю, його види, строки виконання документів (типові, індивідуальні). Етапи контролю (взяття документа на контроль, визначення форм і методів контролю, проміжний контроль, продовження строків виконання документів, зняття документів з контролю).

5. Експертиза цінності документів.

 • Порядок проведення експертиза цінності документів.
 • Визначення строків зберігання документів.
 • Організація роботи експертної комісії.

6. Зберігання документів у діловодстві. Номенклатура справ. Формування документів у справи та їх оперативне зберігання в структурних підрозділах.

 • Номенклатура справ.
 • Технології підготовки номенклатури справ структурного підрозділу та номенклатури справ установи (зведеної). Застосування переліків документів зі строками зберігання. Вимоги до оформлення та погодження номенклатури.
 • Правила формування справ. Тимчасове зберігання справ у структурних підрозділах. Вимоги щодо оформлення справ.
 • Підготовка справ для архівного зберігання.
 • Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню. Складання та оформлення описів справ структурного підрозділу.
 • Порядок знищення справ, строк зберігання яких закінчився.
 • Порядок передавання документів до архіву (архівного підрозділу) установи.

7. Архів підприємства. Зберігання документів в архіві (архівному підрозділі).

 • Організація роботи архіву (архівного підрозділу). Порядок розроблення та затвердження положення про архів (архівний підрозділ). Визначення чисельності працівників архіву.
 • Вимоги до формування архівного фонду установи та обліку документів в архіві. Довідковий апарат до документів архіву (описи, каталоги, картотеки, бази даних тощо). Режим доступу та порядок користування документами архіву.
 • Складання описів справ установи та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. Порядок знищення документів.
 • Забезпечення збереженості архівних документів. Вимоги до приміщення архіву та  його обладнання. Дотримання основних режимів зберігання: температурно - вологісного, світлового, санітарно-гігієнічного тощо.
 • Передавання документів на постійне зберігання до архівної установи.
 • Порядок приймання-передавання документів (справ) під час зміни керівника установи, керівника архіву, припинення установи.

8.Електронний документообіг. Впровадження електронного документообігу. Електронний архів. Рекомендації по організації та оптимізації бюджету на його впровадження.

 • Електронний документ та документ в електронному вигляді: в чому різниця.
 • Організація електронного документообігу відповідно до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198.
 • Система автоматизації діловодства (САД).
 • Система електронного документообігу (СЕД).
 • Електронний цифровий підпис. Організація електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, підтвердження юридичної сили документа.
 • Організація роботи з електронними документами та їх підготовка до передавання на архівне зберігання.
 • Рекомендаціїї щодо оптимізації фінансових бюджетів на впровадження електронного документообігу. Які операції можна та необхідно автоматизувати власними силами та в першу чергу, що може почекати, без чого можна обійтись.
Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес:[email protected]
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: 067-559-85-21, 050-333-56-90, 094-956-00-10, 093-567-21-03, (048) 703-70-10.