Гештальт-терапия, Одесса, сентябрь 2018 Андрей Любарский в Одессе, ноябрь 2018 Телесно-ориентированная терапия, Одесса,ноябрь 2018 Психосоматика воспитания в Киеве
view counter

Діловодство та архівна справа в Україні: нові методи організації. Нові законодавчі зміни та практика їх застосування. Електронний документообіг та практика його впровадження. ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ПІДПРИЄМСТВА.


ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
другие мероприятия на темы:
Дата начала мероприятия: 
 • чт, 18 Окт, 2018 - 09:00
Город: 
Киев
Современный конференц-зал в центре города.
Тип мероприятия: 
Семинар
Продолжительность: 
2 дней
***
Стоимость /для 1 чел./: 
3600 грн
Регламент мероприятия: 
2 дня

Програма:

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ. ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ДІЛОВОДСТВА. Постанова КМУ від 17 січня 2018 року № 55. Деякі питання документування управлінської діяльності.

 • Нормативні документи з організації архіву та ведення діловодства.
 • Профільні міжнародні та національні стандарти.
 • Положення про службу діловодства, його зміст, порядок розробки та затвердження, структура служби. Посадові інструкції працівників, призначення, порядок розробки та затвердження.
 • Кадрове забезпечення діяльності служби, кваліфікаційні вимоги до працівників, розрахунок їх чисельності, нормування праці.
 • Взаємодія служби діловодства з іншими структурними підрозділами.
 • Інструкція з діловодства підприємства, установи, організації: її зміст, порядок підготовки, погодження та затвердження.
 • Відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства у сфері архівної справи і діловодства.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ДІЛОВОДСТВА.

 • Організаційні документи, що регламентують роботу служби діловодства: порядок розробки та затвердження.
 • Визначення чисельності працівників служби.
 • Підготовка локальних нормативних актів підприємства, що регулюють організацію роботи з документами (інструкція з діловодства, стандарт організації тощо).

3. ПІДГОТОВКА І ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ.

 • Складання та оформлення документів. Нормативні вимоги.
 • Бланки документів. Склад реквізитів управлінських документів. Вимоги до їх змісту та розташуванню реквізитів документів. Обов’язкові реквізити документа.
 • Погодження, затвердження, підписання управлінських документів. Загальні вимоги до їх тексту.
 • Організаційно-розпорядчі документи: їх види, порядок підготовки.
 • Організаційна документація. Оформлення організаційних документів (правил, положень або статуту, інструкцій, регламентів, штатного розпису, тощо).
 • Розпорядча документація. Оформлення розпорядчих документів (постанов, рішень, наказів, розпоряджень). Особливості оформлення засідань колегіальних органів. Особливості ведення протоколів, рішень, тощо.
 • Інформаційно-аналітична документація та її оформлення (акти, довідки, доповідні записки, протоколи, службові листи тощо).

4. ДОКУМЕНТООБІГ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. МОДЕЛЮВАННЯ МАРШРУТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ.

 • Організація документообігу: основні принципи. Визначення його обсягу.
 • Приймання та первинне опрацювання документів, їх попередній розгляд.
 • Реєстрація документів, види і форми реєстрації.
 • Реєстраційний індекс. Структура реєстраційного індексу.
 • Звернення громадян. Організація роботи із зверненнями громадян.
 • Строки проходження документів.

5. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ, ЩО МІСТЯТЬ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ.

 • Організація роботи комісії з питань роботи зі службовою інформацією. Надання грифу ДСК.
 • Оформлення зобов’язань нерозголошення службової інформації (комерційної таємниці).
 • Облік та реєстрація документів, що містять службову інформацію. Облік електронних носіїв інформації.
 • Оформлення та тиражування документів що містять службову інформацію. Вимоги щодо формування таких документів в справи.
 • Організація користуванням документами.
 • Перегляд документів з грифом ДСК з метою підтвердження наявності чи відсутності в них відомостей що є службовою інформацією.
 • Організація роботи з конфіденційними документами. Порядок роботи виконавців з конфіденційними документами.
 • Запобігання втрати та витоку документованої та конфіденційної інформації.

6. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ.

 • Мета контролю виконання документів, його види, строки виконання документів (типові, індивідуальні).
 • Етапи контролю (взяття документа на контроль, визначення форм і методів контролю, проміжний контроль, продовження строків виконання документів, зняття документів з контролю).

7. ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ.

 • Експертиза цінності документів, її принципи та критерії.
 • Порядок проведення експертиза цінності документів.
 • Визначення строків зберігання документів.
 • Експертна комісія. Організація роботи експертної комісії. Її функції та завдання.

8. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ДІЛОВОДСТВІ. НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ.

 • Підготовка номенклатури справ структурного підрозділу та зведеної номенклатури справ. Застосування переліків документів зі строками зберігання. Вимоги до складання, оформлення та погодження номенклатури справ.

9. ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ У СПРАВИ ТА ЇХ ОПЕРАТИВНЕ ЗБЕРІГАННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ.

 • Правила формування справ. Тимчасове зберігання справ у структурних підрозділах. Вимоги щодо оформлення справ.
 • Підготовка справ для архівного зберігання.
 • Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню. Складання та оформлення описів справ структурних підрозділів, зведених описів справ, актів про вилучення для знищення.

10. ПОРЯДОК ЗНИЩЕННЯ СПРАВ, СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ЯКИХ ЗАКІНЧИВСЯ. ОФОРМЛЕННЯ АКТІВ ПРО ЗНИЩЕННЯ.

 • Порядок передавання документів до архіву (архівного підрозділу) установи.

11. АРХІВ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АРХІВУ (АРХІВНОГО ПІДРОЗДІЛУ). ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ В АРХІВІ (АРХІВНОМУ ПІДРОЗДІЛІ).

 • Організація роботи архіву (архівного підрозділу). Порядок розроблення та затвердження положення про архів (архівний підрозділ). Визначення чисельності працівників архіву.
 • Вимоги до формування архівного фонду підприємства (установи) та обліку документів в архіві. Довідковий апарат до документів архіву (описи, каталоги, картотеки, бази даних тощо). Режим доступу та порядок користування документами архіву.
 • Забезпечення збереження архівних документів. Вимоги до приміщення архіву та  його обладнання. Дотримання основних режимів зберігання: температурно - вологісного, світлового, санітарно-гігієнічного тощо.
 • Передавання документів на постійне зберігання до архівної установи.
 • Організація приймання-передавання документів (справ) під час зміни керівника установи, керівника архіву, припинення установи. Обов’язки ліквідаційної комісії щодо передавання справ.

12. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ. ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ. ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ БЮДЖЕТУ НА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ.

 • Електронний документ та документ в електронному вигляді: в чому різниця.
 • Організація електронного документообігу відповідно до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.
 • Система автоматизації діловодства (САД).
 • Система електронного документообігу (СЕД).
 • Електронний цифровий підпис. Організація електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, підтвердження юридичної сили документа.
 • Організація роботи з електронними документами та їх підготовка до передавання на архівне зберігання.
 • Рекомендації щодо оптимізації фінансових бюджетів на впровадження електронного документообігу. Які операції можна та необхідно автоматизувати власними силами та в першу чергу, що може почекати, без чого можна обійтись.
Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес:[email protected]
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: +38-067-559-85-21, 093-567-21-03, 050-333-56-90, 094-956-00-10, (048) 703-70-10.