Курс Кехо на русском он-лайн, 2021 Правдина в Киеве 2021. Ваза богатства Гештальт, Одесса, 2021 Обучение таро онлайн, 2021
view counter

Договірні відносини - 2020.Нові виклики та ризики. Як уникнути збитків в 2020 році? Зміни в РЕГУЛЮВАННІ, ПОДАТКАХ та СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ. Нові процесуальні кодекси. Тенденції 2020. Корпоративні реформа. ГПК, ЦПК. Вплив на укладання та виконання договорів.

тренинги и семинары
ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
Дата начала мероприятия: 
Город: 
Киев
вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (ст.метро «Майдан Незалежності»)
Тип мероприятия: 
Семинар
Продолжительность: 
2 дней
Целевая аудитория: 
Для Директора, Юриста, Бухгалтера
***
Стоимость /для 1 чел./: 
3950 грн
Знижки: За 2-х – 5%, за 3-х– 10%.
Скидка /для заполнивших форму заявки/: 
 100 грн
Регламент мероприятия: 
2 дні, 9.30-18.00
Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад…: За участь у семінарах, конференціях…(в залі чи онлайн)  Ділового Клубу нараховуються кредити ЄКТС: до 50% загальної кількості отриманих кредитів ЄКТС (у 2020 році). Постанова КМУ №106 від 6.02.2019р. 

 

Консультанти: 

Б.Грек     - суддя ПІВНІЧНОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ,суддя ВГСУ (1998-2018), к.ю.н., заслужений юрист України.
Л.Антощук - Керівник практики з вирішення податкових спорів KPMG в Україні. Адвокат. Податковий консультант, магістр міжнародного права. Спеціалізація: податкові спори. Супроводжує платників у процесі адміністративного оскарження та судових спорів із податковими органами.
С.Теньков      -  Адвокат з 30 річним стажем, вед. суд.практики: «Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України», «Вісник господарського судочинства» (офіційне видання ВГСУ), «Юр.вісник України», д-р філософії в галузі права (США).
СААД Шаді - Керівник  Saad Legal. Понад 14 років успішної юр. практики,nзахист понад 100 підприємств. Досвід структурування угод M&A. Лекторської стаж 7р. Голова Ради учасників Нац. депозитарію України. Член Президії Асоціації "Українські емітенти".  
О.Богініч    - Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАНУЧлен Науково-консультативної ради при Верховному Суді, к.ю.н.
Р.КравецьСтарший партнер АК «Кравець та пранери, Голова Постійно діючого Третейського суду. «Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ». Голова ГО «Правова держава». Автор чисельних публікацій, в т.ч. книги «Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм матеріального права з кредитних і зобов’язальних правовідносин».
Кислий Т.  - Радник, Керівник практики Інтелектуальна власність / Технології, Медіа ЮБ ЄПАП Україна. Експерт з 19-річним стажем, один з кращих ІР юристів України за версією міжнародних рейтингів. 
Р.Вітюк Північний апеляційний господарський суд, помічник судді. ВГСУ (2012-2016). Головний консультант відділу забезпечення роботи секретаря судової палати управління забезпечення роботи 4 судової палати. Автор книг, публікацій, узагальнень судової практики. 
Н.Мусієнко - Адвокат. Старший юрист KPMG Law Ukraine Супровід спорів з «фіктивними» операціями, ТЦУ, правильності застосування НП(С)БО та МСФЗ. Член Асоціації юристів України, Американської торгової палати та Європейської бізнес асоціації.
О.Вернигора - СEO компанії «Intecracy Deals». Експерт з питань електронного документообігу.      
 

Програма:

НОВЕЛИ 2020р в РЕГУЛЮВАННІ, ГОСПОДАРСЬКІЙ ДОГОВІРНІЙ ПРАКТИЦІ та СПОРАХ. Нові вимоги до ДОГОВОРІВ згідно КОРПОРАТИВНОЇ РЕФОРМИ, СУДОВОЇ РЕФОРМИ (ГПК, ЦПК) та ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ в 2020р.
! Особливості регулювання договірних відносини в умовах форс-мажорів Пандемії, Коронавірусу COVID-19, Посухи, Затоплення тощо.  
Корпоративна реформа. Новий Закон України "Про ТОВ та ТДВ" і зміни до Закону про АТ.
1. ПОСАДОВІ ОСОБИНові органи ТОВ та їх можливості. Хто належить до посадових осіб ТОВ згідно нового Закону про ТОВ та ТДВ?
   • Перевірка повноважень (право підпису, обмеження) при підписанні договорів з ТОВ - на що звернути увагу.
ВС/КГС: ОБОВ’ЯЗКОВОЮ є перевірка обсягу повноважень представника при наданні оцінки законності правочинів, укладених такою особою.
   • Компетенція керівних органів (на укладання договорів). Зміни. Визначення та розподіл. Відповідальність. Порушення компетенції – наступне схвалення, особливості для ТОВ, відмінності від норм ЦКУ. Рекомендації як уникнути негативних наслідків.
 
• Нові обмеження компетенції (в т.ч. на укладання договорів). Можливості уникнення обмеження. Максимальна сума угоди для директора. Обмеження. 
   • Безвідклична довіреність – як і для чого. Нові аспекти представництва в контексті Закону!
 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ
  за заподіяну ТОВ шкоду.  Солідарна відповідальність посадових осіб за збитки завдані ТОВ.

(Порушення повноважень, Зловмисна домовленість, Неналежне здійснення представництва). Визнання правочину недійсним в порядку ст. 232 ЦКУ. ВС: особи, які виступають від імені юр.особи, зобов’язані діяти не лише в межах повноважень, але й добросовісно і розумно.
Кейс: Відшкодовано 1.509.600 грн. збитків з колишнього директора! Велика Палата Верховного Суду, справа №910/20261/16 від 26.11.2019р.
2. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ. Актуальні зміни в процедурі. 
Виключне значення та нові вимоги до статутів і внутрішніх документів ТОВ/ТДВ і АТ для укладення договорів. Які документи ТОВ варто перевірити (відкритий доступ, публічна інформація, YouControl) перед укладанням договору.

   • Які нові види договорів з особливими процедурами укладення передбачає Закон про ТОВ.
   • Недійсність договорів з ТОВ. Нові підстави.
   • Особливості застосування загальних норм договірного права (ЦК, ГК) до укладення договорів з ТОВ після Закону.
   • Чи можна не застосовувати норми нового Закону і за яких умов.
   • Протидія спробам ліквідувати або реорганізувати ТОВ з метою ухилення від виконання своїх договірних зобов’язань.
3. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ та ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ.
   • Значні правочини. Наслідки порушення. Як уникнути проблем? Які критерії віднесення правочинів до значних можна встановити у статуті ТОВ?
   • Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість. Процедура укладення за Законом. Наслідки порушення. Конфлікт інтересів.
   • Порядок надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю? Яким чином можна регламентувати?Наслідки порушення порядку надання згоди.
   • Можливість наступного схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю?
   • Наслідки перевищення повноважень при вчиненні значних правочинів та правочинів із заінтересованістю?
   • Ризики оскарження значних правочинівОгляд судової практики Касаційного ГС у складі Верховного суду щодо оскарження правочинів з підстав перевищення повноважень посадовими особами, в т.ч. значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

4. СУДОВА РЕФОРМАВИМОГИ НОВИХ ГПК, ЦПК в дії! Нова практика Укладання та Виконання договорів. 
Обрання ефективного способу захисту прав як один з основних елементів задоволення позовних вимог (вимога нових кодексів).
   • Зобов'язання виконати умови договору. Визнання відсутності права.
   • Визнання відсутнім договору. Розширення способів судового захисту. 
   • Нові підходи до застосування законодавства у вирішенні договірних спорів. Можливості не застосовувати чинне законодавство.
   • Наслідки невиконання судового рішення про стягнення боргу. Індексація. Проценти.
 
  • Практика ЄСПЛ щодо виконання судових рішень, що містять вимоги немайнового характеру.
ДОКАЗИ. Доказова база. Електронниі докази. Фейсбук. Свідки, їх залучення. Експертиза. Медіація. Нові способи захисту.
 
5. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ. 
   •  Договори, укладені в електронній формі, прирівнюються до договорів, укладених в простій письмовій формі. Чи все так просто?
   •  Електронні договори, електронна пошта – актуальна судова практика, як використовувати у суді.
   •  Електронно-числові підписи, печатки. Типові шахрайство і як їх уникнути
   •  Зміни законодавства та в договірній практиці після Закону "Про електронну комерцію". Міжнародні стандарти та правила.
   •  До яких відносин Закон застосовується і не застосовується. На яких осіб поширюється дія Закону.
   •  Яким спец. законодавством слід керуватись. Законодавство про захист прав споживачів. Застосування міжнародного законодавства.
   •  Форми і способи оплати за Законом.
   •  Електронний документ – обов’язкові реквизити. Що слід знати на випадок виникнення судового спору – забезпечення судових доказів. 
   •  Електронний правочин. Електронний договір - обов’язкові реквизити, істотні умови. Наслідки відсутності необхідних елементів.
   •  Способи укладення електронного договору, передбачені Законом.  Коли договір вважається укладеним і коли виконаним.  
   •  Персоніфікація сторін
   •  Способи підписання електронного договору й інших ел. документів (листи, замовлення, рахунки тощо).
   •  Відповідальність за порушення Закону і наслідки.
6. Договірна робота, Переведення документообігу компанії з контрагентами в електронний вигляд. Переваги. Ресурсні. Податкові. Статус оригіналу. Законодавче регулювання.  Деталізація вимог в підзаконних нормативних актах. Що можна перевести? Рахунки, акти, договори, додаткові угоди, акти звірки, офіційні заявки, заявки на поставку, протоколи нарад, файли форматів (pdf, doc, exel). Використання електронного цифрового підпису. Система електронного документообігу. Практика.
7. Валютні коливання, ризики. Як підстрахуватися? Ціна договору у валюті.  Валюта виконання грошового зобов'язання. ВСУ "за", чому інші "проти"? Обчислення суми боргу в іноземній валюті (ВСУ). Належне виконанням судового рішення в іноземній валюті (ВС/ВП). Хард-шип.
8. АТО (ДонецькЛуганськ), КримРобота на/з проблемними територіями. Проблемні питання та законні рішення.
  Можливості для розрахунків по матеріалам судової практики. Особливості фінансових операцій. Розрахунки, виконання банками платіжних доручень. Податки. Відносини по депозитам / кредитам. Іпотека та договори з нерухомим майном.
 Нюанси судового розгляду справ за участю суб’єктів на проблемних територіях.  Діяльність в / з Кримом. Закон щодо окупації Криму, Закон про ВЕЗ.  АТО (Донецьк, Луганськ) - як форс-мажор. Можливості і перспективи використання форс-мажору. Хард-шип.
9. НОВІ КАТЕГОРІЇ СПОРІВ в госп.судах. Визнання недійсною довіреності в порядку ч. 1 ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції"). Позови НАБУ про визнання недійсними угод. Визнання недійсним електронного цифрового підпису.
10. Відшкодування шкоди завданої державою (суб'єктами владних повноважень).  Зразок позову.
11. Новий ЗУ «Про корпоративні договори». Які зміни для господарських товариств (АТ, ТОВ)? 
12. Міжнародні договори до яких приєдналась Україна.  Особливості для вирішення трудових спорів, використання електронної пошти.
13. ЄСПЛ. Значення і обов’язковість для застосування судами практики ЄСПЛ. Як вибирати рішення ЄСПЛ для застосування у конкретних справах, приклади судової практики.


УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ в 2021. ЗМІНА УМОВ. Застереження.
14. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ - як уникнути помилок! Новітні підходи, зміни за ПКУ та судова практика! Порядок укладання. 
   •  Податкові застереження. Договір, як первинний документ в податковому та бух. обліку. Господарські договори як докази в податкових правовідносинах. Оцінка договорів як доказів в адміністративному процесі. Валові витрати.
   •  Пропозиція та згода (оферта та акцепт). Допустимість акцепту мовчанням. Набрання чинності. Реєстрація.
   •  Узгодження спорів при укладанні. Порушення та вплив на виконання. Протидія зловживанням. Протокол узгодження розбіжностей (ризики): визначення моменту укладення, випадки виконання договору до остаточного погодження його умов.
   •  Укладення договору ч/з: ділову переписку, факс, ел.пошту, рахунок-фактуру, прийняття замовлення до виконання, оформлення накладних, конклюдентні дії, використання специфікацій. Визнання їх недійсними (для чого?). Закон про Електронну комерцію! Нові підходи ВГСУ.
   •  Особливості укладення договорів в АТ (акціонерних товариствах).
   •  Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки-фактури) – відношення до цього судів та податківців.
  
ПОПЕРЕДНІ ДОГОВОРИ. Особливості укладення за ЦК, ГК. Наслідки недотримання умов. Виконання договору - як окрема угода. 
 Забезпечувальний платіж, штраф... за неукладення основного договору. Практика ВС/КГС.

15. ІСТОТНІ УМОВИ, обов’язкові реквізити. Їх відсутність: ЦК, ГК, суд.практика. Де шукати істотні умови аби договір не визнали неукладеним?
16. Істотні зміни джерел регулювання договірних відносин.
   •  Вирішення колізій у законодавстві – нові підходи ВС.
   •  Тлумачення договору через суд. Як окремий вид спорів. Практика ВС. Зловживання - використання для односторонньої зміни умов.
   •  Звичай, узвичаєння, встановлений порядок - використання у суді.
   •  Можливість у договорі відступати (суперечити) від законодавства та регулювати відносини на власний розсуд. Не обов’язковість законодавчих актів (6 ЦК). Чи може договір суперечити законодавству? Аналіз судових справ.
   •  Аналогія: правила застосування (8 ЦК).
   •  Застосування судом типових договорів, коли сторони не передбачили це у договорі.
17. ЗМІСТ ДОГОВОРУЗв'язок з оподаткуванням, що обов’язково потрібно враховувати при укладенні договорів (предмет, ціна, строк, зміст.). Наслідки недотримання вимог щодо змісту. Реквізити договору (преамбула, проблеми датування, банківські реквізити).
18. ФОРМА ДОГОВОРІВ. Письмова, електронна, усна (ВГСУ, відношення податківців), нотаріальна. ВИМОГИ. Наслідки недотримання (в т.ч. простої письмової, нотар.). Податковий аспект, позиція ДПАУ.  Порядок укладення у спрощений спосіб. Обов'язковість печатки і нумерації договорів.
19. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ, ОБОВ’ЯЗКІВ (в т.ч. одностороння). Внесення змін до договору. 
20. ПІДПИСИ І ПЕЧАТКИ. Практичні питання. Нова позиція судів.
   •  Підписання договорів, як між українськими підприємствами, так і при ЗЕД. Помилки і суд.практика. ПОВНА ВІДМІНА ПЕЧАТОК
   • Підписи і печатки – проблем дедалі більшає: Нові підходи судів до заяв про підроблені печатки і підписи. Як перевірити підпис і повноваження сторони, парафування. Актуальні зміни за новими законами про ТОВ і АТ, хто підписує без довіреностей, які зміни варто внести до свого статуту. Договори з фіз.особами.
   •  Відмова визнати підпис. Експертизи – перевірка справжності підпису, підходи Мін’юсту. Ухильні висновки щодо належності підпису.

   •  Факсимільний підпис - використання, нові вимоги НБУ. Електронні цифрові підписи.
   •  Використання «ВО».  Виписки з реєстру – зміна відношення до них.
   •  Підробка та можливі зловживання. Використання методів кримінального судочинства.
21. Доручення. Підписання договорів без доручення: хто може, підстави. Довіреність. Як правильно скласти?
22. ПОВНОВАЖЕННЯ. Як перевірити?
   •  Договір підписано не уповноваженою особою (нюанси для філій та представництв). Ризики після відміни печаток. Що робити?
   •  Хто має право укладати, підписувати, приймати виконання договорів? Нові підходи ВГСУ. Особливості для АТ. Помилки.
   • Укладення договорів. Представництво за Законом про ТОВ/ТДВ (з 17.06.2018)! Зміна компетенції керівних органів. Обмеження... тощо.
   •  Як перевірити повноваження - поширені помилки. Нові вимоги до статуту для встановлення повноважень.
   •  Перевищення повноважень – принципові зміни суд.практики ВГСУ (ст.241 ЦК).
   •  Порушення / відсутність повноважень при укладенні – наслідки, що робити? Зміна позиції ВСУ.
   •  Наступне схвалення договору при підписанні не уповноваженою особою - новели ВГСУ.
   •  ПДВ, податкові накладні: підпис, реєстрація, печатки. Технології протидії шахрайським діям недобросовісних контрагентів та захист договору від фальсифікації. Ноу-хау – Парафування та відношення до цього судової практики.
23. Договори від імені філій і представництв. Відповідальність філії (суд практика). Інші можливості для проведення діяльності за межами міста, де підприємство зареєстроване. Субсидіарна відповідальність.
24. СТРОКИ Й ТЕРМІНИ.  Поновлення / Продовження / Припинення строку дії. Розірвання договору. Строк дії договору & зобов’язання: різниця і наслідки. Позовна давність.  Закінчення строку дії договору: боржник не виконав зобов’язання, що робити?  Нюанси окремих договорів та грошових зобов’язань. Нарахування відсотків (%), штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору. 
25. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ. Зупинення перебігу / Переривання / Поновлення строку. Практика ВСУ. Пропущена позовна давність. Регулювання строків договором. Порядок застосування судами. ПеняПереоцінка поновлення, відміна, поновлення судами вищої інстанції. Застосування загальної та  спеціальної позовної давності.  Позовна давність по позовам прокурорів. Практика ЄСПЛ щодо позовної давності.  
26. Особливості визначення ЦІНИ та ЯКОСТІ. Податкові моменти. Нюанси передплати (аванси), кредиту (відстрочка платежу). Використання у практиці (в т.ч. судовій) понять „Звичайні вимоги” та „Звичайний рівень якості”.

27. ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ за договорами. Термін їх проведення у разі, якщо сторони договору погодили залежність строків розрахунків від реалізації товару покупцем. Факсимільний підпис. Розрахунки у разі укладення договору шляхом обміну електронними листами. Стягнення заборгованості за договором укладеним в усній формі та з бюджетних установ. Повернення попередньої оплати. Валюта виконання грошового зобов'язання. Питання, що виникають при застосуванні відповідальності за порушення грошових зобов'язань, визначених в валюті. Відстрочка виконання рішення суду про стягнення заборгованості – боржник  розташований в зоні АТО.

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ (ЗОБОВ’ЯЗАНЬ). Приймання виконання (як оформити). Зміна умов.
28. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ. Усні договори.  “Реальне" і "належне виконання” - нові підходи. Невиконання зобов’язань, призупинення виконання: помилки.  Передбачуване невиконання договору. Негативні наслідки листів боржника про неможливість виконати договір. Як боржник може скористатись колізіями ЦК, ГК, спеціальних та інших законів. 
   •  Виконання взаємних зобов’язань - можливості відмови.
   •  Виконання зобов’язань в адресу не уповноваженої особи: наслідки.
   •  Одностороння відмова від виконання договору.
   •  Залік однорідних вимог - нові підходи ВСУ.
29. Забезпечення виконання зобов’язань. Нові види забезпечення. Притримання майна - як застосовувати? Позиція ВГСУ.
30. Треті сторони у зобов’язаннях. Виконання договору за боржника 3-ю особою. Відмінність від уступки права вимоги й переводу боргу. 
31. ПРИЙМАННЯ ВИКОНАННЯ. Податкові вимоги ПКУ.
   •  Як правильно оформити госп. операції, ДОКУМЕНТИ (податкові, бухгалтерські). Нюанси поставки.
   •  Акти приймання-передачі, накладні, акти звірки – податкові наслідки помилок при оформленні.
   •  Принципові зміни за новим законодавством в порядку оформлення виконання договорів 2018.
   •  Нові підходи Верховного суду, ДФС до первинних документів. Як правильно скласти? Помилки.
   • «Автоматичні» акти виконаних робіт, їх правомірність.
   •  Акти звірки. Спрацьовує не завжди. Чи є доказом наявності боргу? Нова судова практика використання. Складності їх застосування у суді.
32. КОНТРАГЕНТИ.
   •  Відмова від приймання товару, робіт, послуг (Т, Р, П). Можливості для суд. вирішення. Механізми, способи попередження і впливу.
   •  Відмова боржника від факту отримання товару (Т, Р, П):
   •  Відмова підписати акт контрагентом (роботи, послуги) – що далі робити та як підготуватися до суду?
   •  Прострочка доставки – чи дає право відмовитися від товару (послуги)?
РОЗІРВАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ. НЕДІЙСНІСТЬ. НЕУКЛАДЕНІСТЬ. ФІКТИВНІСТЬ.
33. РОЗІРВАННЯ / ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.
 Порядок розірванняДострокове розірвання. Нові можливості зміни умов/розірвання договору в односторонньому порядку. Істотне порушення умов договору - як підстава для одностороннього розірвання. Істотна зміна обставин як підстава для розірвання договору / відмови боржника від виконання договору. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони (підстави, різниця, наслідки). Одностороння відмова. Розірвання договору за рішенням суду. Момент та наслідки розірвання договору у суд порядку. Спосіб захисту: “визнання договору припиненим”.
34. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ (ЇХ ЧАСТИН) НЕДІЙСНИМИ. Нові додаткові вимоги ВС.
   •  Правові наслідки. Проблеми добросовісного набувача - вилучення майна (наслідок визнання).
   •  Право особи на звернення з позовом про визнання договору недійсним. Оспорювання правочину особою, яка не була його стороною. Право акціонера на звернення з позовом про визнання недійсним договору. Хто має право пред’явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці)?
   •  Аналіз правових підстав, за якими правочини визнаються недійсними. Подолання колізій. Помилки. Зміни.
   •  Визнання недійсними окремих умов договору.
   •  Визнання недійсним договору купівлі-продажу, договору оренди земельної ділянки.
   •  Фіктивні, удавані, нікчемні правочини.
   •  Визнання недійсним договору, що є “неукладеним”. Визнання недійсним розірваного/припиненого договору.
   •  Момент недійсності правочину. Момент недійсності договору оренди.
   •  Податкові аспекти. Можливості для віндикації. Строк позовної давності для визнання.
   •  Стягнення заборгованості по договору, визнаному недійсним.
   • "Віндикаційний" vs "негаторний" vs "кондикційний" позови.
35. Визнання недійсними документів, що не є договорами:  Акти прийому-передачі, Накладні, Довіреності, Накази про призначення директором. Наслідки: ухилення від визнання боргу погашеним, штучне створення боргових зобов’язань. Визнання недійсними податкових документів. 
36. Визнання договорів НЕУКЛАДЕНИМИ (як спосіб ухилення від повернення боргу). Нова судова практика. 
37. Добросовісний вигодонабувач.  Повернення майна - (НЕ)можливості. Реституція як спосіб захисту. Віндикаційний позов. Поради.  Як добросовісному набувачеві зберегти майно, якщо вперше воно було відчужене з порушеннями?
38. Нікчемні та оспорювані договори: наслідки для сторін. Визнання нікчемних договорів дійсними. Позиція ВСУ.
39. Визнання через суд відсутності прав - новий вид спорів за ГК. Припинення через суд зловживання правом - за ЦК.
40. Науково-правова експертиза - як новий інструмент в арсеналі засобів практикуючого юриста. Правовий статус таких експертиз. 
41. ФОРС-МАЖОР. Практика. Форс-мажор (АТО, валютна виручка). Зупинення нарахування пені (а не звільняють від такої). Безумовне звільнення від відповідальності. Форс-мажор (як причина прострочення оплати) НЕ звільняє від відповідальності передбаченої ст. 625 ЦКУ (ВСУ 2017).
42. HARDSHIP.  Одностороння зміна умов. Що можна віднести до hardship (курс валют, інфляція, що ще)? 
ФІКТИВНІСТЬ, БЕЗТОВАРТІСТЬ, РЕАЛЬНІСТЬ. Удавані, нікчемні правочини. Контрагенти. ДФС.
43. Договори, бухгалтерія і податківці – хто кого.
44. Ризикова зона. Які операції підпадають під визнання «безтоварними», «фіктивними»«нереальними», «недійсними»«нікчемними».
45. Податкові наслідки фіктивних господарських операцій. Як тепер доказується умисел. Судові доктрини.
46. Практика ДФС. Методичні рекомендації. Правовий аналіз угод.
47. Практика ВСУ щодо фіктивних контрагентів: чим відрізняється від позиції Верховного Суду України? Позиція ЄСПЛ. 
48. Від імені фіктивного контрагента не можуть бути видані первинні документи! Автоматична безтоварність усіх госп операцій!
Отже, немає права на податковий кредит та витрати по всьому "ланцюгу" контрагентів!
49. Реальність угод та фіктивні контрагенти: сучасна практика перевірок та суд практика. Наявність розбіжностей в реєстрах податкового органу, підробленість підпису, ненадання податкової звітності, неможливість проведення зустрічної звірки, відсутність підприємства по місцезнаходженню, відсутність товарно-транспортних накладних, трудових ресурсів, ОЗ, виробничих активів, складських приміщень тощо).
50. Мінімізація ризиків. Договірні оговорки та процедура перевірки контрагентів.
51. Vожливість передбачити у договорі відповідальність контрагента за наслідки податкової перевірки.
52. Доказування в податкових спорах. Зміщення акцентів. Доказова база та її оцінка. Збільшення уваги судів до даних бух.обліку, як доказу у договірних спорах, роль бухгалтера

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Штрафні санкції. Як правильно встановити в договорі та застосувати?!

53. ШТРАФНІ САНКЦІЇ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Як правильно встановити? 
   •  Одночасне стягнення (по договору та закону) неустойки, штрафу, пені, інфляційних, річних, договірної шкоди, неотриманого доходу. 
   •  Розмір. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи ВГСУ. Вина.
   •  Пеня. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов’язання на прикладі розірвання договору оренди.
   •  Застосування відсотків, % (536, 625 ЦКУ). Проценти: як частина боргу, як санкція. Чи стали % обов’язкові?
   •  Інфляційні витрати. Річні %. Зразок позовної заяви. Невиконання рішення суду як порушення Першого протоколу до Конвенції з прав людини.
   •  Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Розмір неустойки. Зменшення розміру за рішенням суду (ч. 3 ст. 551 ЦК України). 
   •  Комерційний кредит. „Користування чужими коштами” - підстава стягнення відсотків. Нове в практиці - відсотки за товарним кредитом.
   •  Оперативно-господарські санкції. Одностороння відмова (зі звільненням від відповідальності) від: виконання зобов’язань / прийняття виконання, оплати, зміна порядку оплати, відвантаження / виконання робіт / надання послуг.
   •  Відступне при відмові від договору.
   •  Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності.
   •  Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій?
   •  Звільнення від відповідальності!  Можливості. Підстави. Оцінка з погляду суду.
54. ЗБИТКИ. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ - нове у регулюванні.
   •  Визначення розміруДоговірний розмір шкоди та його наслідки для суд розгляду спору.
   •  Неотриманий доход (втрачена вигода): практика стягнення (+судова). Нюанси для відключення електроенергії.
   •  Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов’язань.
   •  Збитки від податкових перевірок з вини контрагента.
55. ПДВ. Солідарна відповідальність. Податкові застереження:відшкодування контрагентом втраченого податкового кредиту, валових витрат.
56. Адміністративно-господарська, цивільно-правова відповідальність за невиконання договору. Строки застосування. Види санкцій.
Чи вичерпний перелік санкцій? Хто застосовує фінансові, економічні, штрафні санкції, встановлені законодавством?
57. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання за ЦК (625 ЦК) та ГК (ст.231, 232 та 343). Нюанси.
58. Зберігання та знищення документів щодо строків давності. Втрата документів, наслідки. Особливості для податкових документів.

ЗЕД 
ДОГОВОРИ. 
ОСОБЛИВОСТІ ТА НЮАНСИ (ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ). 
59. Типові помилки і ризики. Рекомендації.
60. Особливості ЗЕД договорів.
61. Помилки при укладанні. 
62. Рекомендації для уникнення ризиків.
63. 
Рекомендації з формулювання положень для нетипових ситуацій. Нюанси ЗЕД контрактів по типовим формам асоціацій (GAFTA / FOSFA). Поставка на умовах FOB.  Імпорт обладнання. Валютне застереження й формула розрахунків та інші нетипові умови.
64. Нетипові ситуації. Рекомендації з формулювання положень для нетипових ситуацій. Нюанси ЗЕД контрактів по типовим формам асоціацій (GAFTA / FOSFA). Поставка на умовах FOB.  Імпорт обладнання. Валютне застереження й формула розрахунків та інші нетипові умови. Що важливо враховувати та передбачати в ЗЕД контрактах.  
 
КОНКРЕТНІ ДОГОВОРИ. Зміни в оподаткуванні та регулюванні за ПКУ.
64. Значення договору для оподаткування. Трактування в податковому законодавстві змісту договору з метою оподаткування.
65. Донарахування податків в результаті перекласифікації договорів. Притворні, фіктивні угоди. Суд.практика.
66. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА. Укладення договорів.
   • Безтоварність та фіктивність. Перехід права власності (в т.ч. новели за договором міни).
   • Нюанси предплати, кредиту, відстрочки (можливість нарахування %).
   • Ціна в договорі: податкові моменти! Нові умови визначення ціни і перевірки якості товарів. Договірна шкода.
   • Нові вимоги, перспективи застосування правил “Інкотермс” (265 ГК).
   • Форма: нотаріальна, держреєстрація. Специфіка відчуження нерухомості.
67. ДОГОВІР ОРЕНДИ (в т.ч. нерухомості, житлових приміщень, транспортних засобів, землі, лізинг).
   •  ФормаСтрок: можна укласти „безстроковий” договір оренди приміщення? Пролонгація/ Переукладення договору: різниця, наслідки.
   •  Стягнення неустойки за прострочення виконання зобов'язання щодо повернення об'єкта оренди.
   •  "Поновлення" vs "переважне право наймача на укладення" договору оренди на новий строк. Застосування судами практики ЄСПЛ.
   •  Ефективний спосіб захисту порушених прав при поверненні майна з оренди.
   •  Відстрочка виконання рішення про повернення майна з оренди.
   •  Одностороння відмова від оренди. Визнання дог. оренди неукладеним, недійсним. 
   •  Орендна плата. Як примусити платити - поради.  Оренда державного, комунального майна.
 Оренда земельної ділянки. Спори про знесення МВФів. Практика.
68. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (у т.ч. консультаційних, маркетингових, інжинірингу, інформатизації).
69. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ, КОМІСІЇ. Агентський договір. Комерційне посередництво. Зовнішньоекономічна (ЗЕД) комісія - нюанси ПДВ.
70. ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ст.634 ЦК). Публічний договір. Договір на користь третьої особи. Договір новації.
71. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ. Безкоштовна роздача товарів. Подарунки фіз.особам без податків? Коли дарування не вважається даруванням?
72. ДОГОВІР ПОЗИКИ. Коли виникають умовні відсотки? 
73. ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТЮ БАНКІВ (Кредити, Депозити). Новели законодавства та спорів! Судова практика. Популярні шахрайства.
   • КРЕДИТНІ взаємовідносини. Судові спори про стягнення кредитів та звернення стягнення на іпотеку. Практика Верховного суду. Докази, що підтверджують наявність заборгованості. Фальшивість доказів. Позовна давністьСтягнення заборгованості. Реструктуризація проблемної заборгованості, варіанти та наслідки.
  • ДЕПОЗИТНІ відносини з банками, кредитними союзами. Стягнення депозитів, в т.ч. з проблемних банків. Стягнення депозитів з ФГВФО.
   • Використання картокІпотека. Підстави визнання договорів іпотеки недійсними. Суд.практика.
   • Нова позиція ВС по штрафними санкціям і процентам, посилання в договорі на банківські сайти тощо.
   • Особливості доказування – нова позиція ВС.
   • НЕПЛАТОСПРОМОЖНІ БАНКИ. Тимчасова адміністрація. ФГВФО. Повернення кредитів та депозитів. Повернення сум що перевищують гарантовані суму. Повернення вкладів юр особамиОскарження договорів визнаних нікчемними. Повернення вкрадених вкладів.
74. ДОГОВІР ПОРУКИ. Новели. Припинення поруки. Гарантія. Притримання. Інші види забезпечення зобов'язань (546 ЦК).

75. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ. Підводні камені. Види схову. Складські свідоцтва. Договір схову з адвокатом: зберігання первинної документації.
76. ФАКТОРИНГ. 
77. ТРУДОВІ КОНТРАКТИ. Трудові спори. Принципові зміни Верховного суду.
   •  Тимчасові працівники, відео спостереження, робочий час, обшуки, прослуховування, використання «детектору брехні», можливість використання форс-мажору у трудових відносинах.
   •  ДФС. Фіктивні трудові відносини. Відмінності трудових і цивільно-правових договорів, що краще ? Позиція Міжнародної організації праці.
   •  Ризики оцінки цивільно-правових договорів, як трудових відносин. Використання проти роботодавця свідчень працівників.
   •  Нові вимоги до оформлення труд.відносин. Нова компетенція податківців і практика перевірок.
   •  Контракти – відмінності від трудового договору, помилки при укладанні, наслідки.
   •  Повідомлення ДФС про укладення трудового договору – як і коли не потрібно. Офіційні роз’яснення.
   •  Матеріальна відповідальність працівника – помилки, як правильно застосувати. Договори про повну мат. відповідальність.
   •  Звільнення і відсторонення від посади керівників. Нюанси.
78. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ, ЯКИХ НЕМАЄ В КОДЕКСАХ. Мерчандайзинг, дилерські, консигнація. Помилки за матеріалами суд.практики.
79. ЗМІШАНІ ДОГОВІРНІ КОНСТРУКЦІЇ (декілька договорів в одному).

Вартість включає: 

лекції, консультації кваліфікованих фахівців (2 повних дня), відповіді на питання, ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ та АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ (понад 500 слайдів); обіди в ресторані, кава-брейки,  ділові аксесуари, сертифікат.

Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

Проверьте отсутствие пробела до и после адреса

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес: [email protected]
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: +38-067-559-85-21, 093-567-21-03, 050-333-56-90, 094-956-00-10, (048) 703-70-10.