Телесно-ориентированная в Одессе, сентябрь 2019 Финансы для руководителей, июль 2019 Гештальт, Одесса, июнь 2019 Пракстическая психология, Одесса, июнь 2019
view counter

Договірні відносини - 2019. Зміни в РЕГУЛЮВАННІ, ПОДАТКАХ та СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ. Нові процесуальні кодекси. Тенденції 2019. (12 балів адвокатам)


ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
другие мероприятия на темы:
Дата начала мероприятия: 
Это мероприятие уже прошло
Город: 
Киев
вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (ст.метро «Майдан Незалежності»)
Тип мероприятия: 
Семинар
Продолжительность: 
2 дней
Целевая аудитория: 
Для Директора, Юриста, Бухгалтера
***
Стоимость /для 1 чел./: 
3650 грн
Знижки: За 2-х – 5%, за 3-х– 10%.
Скидка /для заполнивших форму заявки/: 
 100 грн
Регламент мероприятия: 
2 дні, 9.30-18.00

Захід акредитовано НААУ (12 балів адвокатам)   

Консультанти: 

О.Муравйов - Експерт, Керуючий Партнер АО «ЛНМ», екс-заступник Голови Вищої ради юстиції, екс-суддя ВАСУ та ВГСУ, засл. юрист України.
Б.Грек - суддя ВГСУ, к.ю.н., заслужений юрист України.
СААД Шаді - Керівник  Saad Legal. Понад 12 років успішної юр. практики,захист понад 100 підприємств. Досвід структурування угод M&A. Лекторської стаж 6 р. Заступник Голови Ради учасників Нац. депозитарію України.Член Президії Асоціації "Українські емітенти".
С.Теньков -  Адвокат з 30 річним стажем, ведучий суд. практики: «Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України» журналу «Вісник господарського судочинства» (офіційне видання ВГСУ), газети «Юридичний вісник України», д-р філософії в галузі права (США).
Л.Карпов - Head of Tax Department, Crowe Horwath AC Ukraine. Аудитор, к.е.н. Досвід структурування та практичного втілення схем оптимізації податків, міжн. планування податків. Автор понад 600 публікацій з оподаткування, цивільного, госп. права.
Л.Зуєвич - Начальник Управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо зем.відносин та права власності секретаріату Касаційного господарського суду у складі ВЕРХОВНОГО СУДУ. Викладач Національної школи суддів. Досвід роботи в госп. судах 18р.Один з розробників ряду постанов пленуму та інформаційних листів ВГСУ. 
Р.Кравець  - Адвокат, старший партнер АК «КРАВЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ», Голова Постійно діючого Третейського суду «Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ», Голова Громадської організації «Правова держава».
О.Богініч  - Інститут держави і права ім.В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН України, Член Науково-консультативної Ради ВССУ, к.ю.н.
Т.Кислий  - Радник, Керівник практики Інтелектуальна власність / Технології, Медіа ЮБ ЄПАП Україна. Експерт з 17-річним стажем, один з кращих ІР юристів України за версією міжнародних рейтингів.
А.Драгомирецька - Адвокат. Радник ЮФ «Law offices of OMP». Екс-Начальник юр.служби агрохолдингу ПАО «Миронівський хлібопродукт»(15 років).
О.Вернигора - СEO компанії «Intecracy Deals». Експерт з питань електронного документообігу.
Поляничко А.О.* - ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ (ВАСУ), екс-заступник начальника Відділу забезпечення роботи Голови та заступників Голови ВАСУ 

Програма:

НОВЕЛИ 2019 року в РЕГУЛЮВАННІ, ГОСПОДАРСЬКІЙ ДОГОВІРНІЙ ПРАКТИЦІ та СПОРАХ! 
НОВІ ВИМОГИ ДО ДОГОВОРІВ згідно КОРПОРАТИВНОЇ РЕФОРМИ, СУДОВОЇ РЕФОРМИ (ГПК, ЦПК) та ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ в 2019р.
Корпоративна реформа. Новий ЗУ "Про ТОВ та ТДВ" і зміни до Закону про АТ.  

1. ПОСАДОВІ ОСОБИ.
   • Нові органи ТОВ та їх можливості. Хто належить до посадових осіб ТОВ згідно нового Закону про ТОВ та ТДВ?
   • Перевірка повноважень (право підпису, обмеження) при підписанні договорів з ТОВ - на що звернути увагу.
ВС/КГС: ОБОВ’ЯЗКОВОЮ є перевірка обсягу повноважень представника при наданні оцінки законності правочинів, укладених такою особою.
   • Компетенція керівних органів (на укладання договорів). Зміни. Визначення та розподіл. 
     Наслідки порушення компетенції та повноважень при укладенні договорів. Відповідальність.
     Порушення компетенції – наступне схвалення, особливості для ТОВ, відмінності від норм ЦКУ.
     Рекомендації як уникнути негативних наслідків.
   • Нові обмеження компетенції (в т.ч. на укладання договорів). Можливості уникнення обмеження.
     Максимальна сума угоди для директора. Обмеження. Як визначити?
   • Безвідклична довіреність – як і для чого.
   • Нові аспекти представництва в контексті Закону!
   • Нове у відповідальності посадових осіб ТОВ за заподіяну ТОВ шкоду.
     Чи можлива солідарна відповідальність посадових осіб ТОВ за збитки завдані товариству?
2. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ. Актуальні зміни в процедурі!
   • Виключне значення та нові вимоги до статутів і внутрішніх документів ТОВ/ТДВ і АТ для укладення договорів.
     Необхідність попереднього ознайомлення з ними.
     Які документи ТОВ варто перевірити (відкритий доступ, публічна інформація, YouControl) перед укладанням договору.
   • Які нові види договорів з особливими процедурами укладення передбачає Закон про ТОВ.
   • Недійсність договорів з ТОВ. Нові підстави.
   • Особливості застосування загальних норм договірного права (ЦК, ГК) до укладення договорів з ТОВ після Закону.
   • Чи можна не застосовувати норми нового Закону і за яких умов.
   • Протидія спробам ліквідувати або реорганізувати ТОВ з метою ухилення від виконання своїх договірних зобов’язань.
3. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ та ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ.
   • Значні правочини. Особливості процедури укладення за Законом. Наслідки порушення. Як уникнути проблем?
Які критерії віднесення правочинів до значних можна встановити у статуті ТОВ?
   • Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість. Процедура укладення за Законом. Наслідки порушення. Конфлікт інтересів.
Якими ознаками володіє правочин із заінтересованістю.

   • Порядок надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю? Яким чином можна регламентувати?Наслідки порушення порядку надання згоди.
   • Можливість наступного схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю?
   • Наслідки перевищення повноважень при вчиненні значних правочинів та правочинів із заінтересованістю?
   • Ризики оскарження значних правочинів
Огляд судової практики Касаційного Господарського суду у складі Верховного суду щодо оскарження правочинів з підстав перевищення повноважень посадовими особами, в т.ч. значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

4. СУДОВА РЕФОРМАВИМОГИ НОВИХ ГПК, ЦПК в дії! Нова практика Укладання та Виконання договорів. 
Обрання ефективного способу захисту прав як один з основних елементів задоволення позовних вимог (вимога нових кодексів).
   • Зобов'язання виконати умови договору.
   • Визнання відсутності права.
   • Визнання відсутнім договору.
Розширення способів судового захисту. 
   • Нові підходи до застосування законодавства у вирішенні договірних спорів. Можливості не застосовувати чинне законодавство.
   • Наслідки невиконання судового рішення про стягнення боргу. Індексація. Проценти.
 
  • Практика ЄСПЛ щодо виконання судових рішень, що містять вимоги немайнового характеру.
ДОКАЗИ. 
   • Формування доказової бази. Розширення способів доказування. Електронниі докази. Фейсбук.
   • Свідки, їх залучення. Експертиза. Медіація. Нові способи захисту в договірних спорах та про стягнення заподіяної шкоди.
5. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ
   • Договори, укладені в електронній формі, прирівнюються до договорів, укладених в простій письмовій формі. Чи все так просто?
   • Електронні договори, електронна пошта – актуальна судова практика, як використовувати у суді.
   • Електронно-числові підписи, печатки. Типові шахрайство і як їх уникнути
   • Зміни законодавства та в договірній практиці після Закону "Про електронну комерцію". Міжнародні стандарти та правила.
   • До яких відносин Закон застосовується і не застосовується. На яких осіб поширюється дія Закону.
   • Яким спец. законодавством слід керуватись. Законодавство про захист прав споживачів. Застосування міжнародного законодавства.
   • Форми і способи оплати за Законом.
   • Електронний документ – обов’язкові реквизити. Що слід знати на випадок виникнення судового спору – забезпечення судових доказів. Наявна судова практика.
   • Електронний правочин. Електронний договір - обов’язкові реквизити, істотні умови (де їх брати). Наслідки відсутності необхідних елементів.
   • Способи укладення електронного договору, передбачені Законом.  Коли договір вважається укладеним і коли виконаним.  
   • Персоніфікація сторін
   • Способи підписання електронного договору й інших ел. документів (листи, замовлення, рахунки тощо).
   • Відповідальність за порушення Закону і наслідки.
6. Договірна роботаДокументообіг в електронному вигляді.
Переведення документообігу компанії з контрагентами в електронний вигляд.
   • Переваги електронного документообігу. Ресурсні. Податкові. Статус оригіналу.
   • Як можна зробити. Законодавче регулювання.  Деталізація вимог в підзаконних нормативних актах.
   • Що можна перевести? Рахунки, акти, договори, додаткові угоди, акти звірки, офіційні заявки, заявки на поставку, протоколи нарад, файли форматів (pdf, doc, exel…).
Використання електронного цифрового підпису.
   • Загальна характеристика. Де отримати ЕЦП.
   • Рекомендації щодо зберігання.
Система електронного документообігу. Практика.
• Внутрішні документи для переходу на електронний документообіг. Особливості роботи.
• Практичні кейси. Як побудовано, на прикладі великих компаній.
• Укладання та ведення угод. Відстеження стану угод. Легітимний обмін документами (листами). Внутрішнє погодження документів (договорів).
• Зберігання всіх документів угоди.

7. Валютні коливання. 
   • Валютні ризики. Як підстрахуватися?
   • Ціна договору у валюті. 
   • Валюта виконання грошового зобов'язання. ВСУ "за", чому інші "проти"?
   • Обчислення суми боргу в іноземній валюті (ВСУ). Належне виконанням судового рішення в іноземній валюті (ВС/ВП). Який курс?
   • Хард-шип.
8. АТО (ДонецькЛуганськ), Крим
   •  Робота на/з проблемними територіями. Проблемні питання та законні рішення.
   •  Можливості для розрахунків по матеріалам судової практики.
   •  Особливості фінансових операцій. Розрахунки, виконання банками платіжних доручень.
   •  Податки.
   •  Відносини по депозитам / кредитам.
   •  Іпотека та договори з нерухомим майном.
   •  Нюанси судового розгляду справ за участю суб’єктів на проблемних територіях.
   •  Діяльність в / з Кримом. Закон щодо окупації Криму, Закон про ВЕЗ.
   •  Форс-мажор 2019. АТО (Донецьк, Луганськ) - як форс-мажор. Можливості і перспективи використання форс-мажору. Хард-шип.

9. НОВІ КАТЕГОРІЇ СПОРІВ В ГОСПОДАРСЬКИХ СУДАХ.
   • Визнання недійсною довіреності в порядку ч. 1 ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції").
   • Позови НАБУ про визнання недійсними угод.
   • Визнання недійсним електронних цифрового підпису.

10. Відшкодування шкоди завданої державою (суб'єктами владних повноважень). 
  • Зразок позову.

11. Новий Закон «Про корпоративні договори».
  • Які зміни для господарських товариств (АТ, ТОВ)? До чого готуватися?
12. Міжнародні договори до яких приєдналась Україна. Актуальні для застосування норм ЦПК. Особливості для вирішення трудових спорів, використання електронної пошти.
13. ЄСПЛ.
  • Значення і обов’язковість для застосування судами практики ЄСПЛ – податки, відео спостереження, оцінка доказів, колізії в законодавстві...
  • Як вибирати рішення ЄСПЛ для застосування у конкретних справах, приклади судової практики.

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ в 2019ЗМІНА УМОВ. Застереження!
10. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ - як уникнути помилок! Новітні підходи, зміни за ПКУ та судова практика! Порядок укладання. 
Нові вимоги до договорів (господарських, трудових) за ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ (ПКУ). Нюанси та особливості. Помилки.
   •  Податкові застереження. Договір, як первинний документ в податковому та бух. обліку. Господарські договори як докази в податкових правовідносинах. Оцінка договорів як доказів в адміністративному процесі. Валові витрати.
   •  Пропозиція та згода (оферта та акцепт). Допустимість акцепту мовчанням. Набрання чинності. Реєстрація.
   •  Узгодження спорів при укладанні. Порушення та вплив на виконання. Протидія зловживанням. Протокол узгодження розбіжностей (ризики): визначення моменту укладення, випадки виконання договору до остаточного погодження його умов.
   •  Укладення договору ч/з: ділову переписку, факс, ел.пошту, рахунок-фактуру, прийняття замовлення до виконання, оформлення накладних, конклюдентні дії, використання специфікацій. Визнання їх недійсними (для чого?). Закон про Електронну комерцію! Нові підходи ВГСУ.
   •  Особливості укладення договорів в АТ (акціонерних товариствах).
   •  Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки-фактури…) – відношення до цього судів та податківців.
   •  Попередні договори. Особливості укладення за ЦК, ГК. Наслідки недотримання умов попереднього договору.
   •  Виконання договору - як окрема угода.

11. ІСТОТНІ УМОВИ, обов’язкові реквізити. Їх відсутність: ЦК, ГК, судова практика. Де шукати істотні умови аби договір не визнали неукладеним? Держстандарти, тех.умови: обов’язкові? Відсутність істотних умов. Поширені помилки. Звичайні та випадкові умови. Можливість заздалегідь встановити недійсність договору та їх наслідки. Умисне створення майбутніх проблем.
12. Істотні зміни джерел регулювання договірних відносин.
   •  Тлумачення договору через суд - новий вид спорів: позиція ВГСУ (213 ЦК). Зловживання - використання для односторонньої зміни умов.
   •  Звичай, узвичаєння, встановлений порядок - використання у суді.
   •  Можливість у договорі відступати (суперечити) від законодавства та регулювати відносини на власний розсуд.
Не обов’язковість законодавчих актів (6 ЦК). Чи може договір суперечити законодавству? Аналіз судових справ.
   •  Аналогія: правила застосування (8 ЦК).
   •  Застосування судом типових договорів, коли сторони не передбачили це у договорі.
13. ЗМІСТ ДОГОВОРУ: практичне та юридичне значення.
Зв'язок з оподаткуванням, що обов’язково потрібно враховувати при укладенні договорів (предмет, ціна, строк, зміст...).
Наслідки недотримання вимог законодавства щодо змісту. Реквізити договору (преамбула, проблеми датування, банківські реквізити…).
14. ФОРМА ДОГОВОРІВ. Письмова, електронна, усна (ВГСУ, відношення податківців), нотаріальна. ВИМОГИ. Можливості, нюанси укладення.Наслідки недотримання (в т.ч. простої письмової, нотар.). Податковий аспект, позиція ДПАУ.  Порядок укладення у спрощений спосіб. Обов'язковість печатки і нумерації договорів.
15. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУОБОВ’ЯЗКІВ (в т.ч. одностороння). Внесення змін до договору. Порядок внесення змін.
Внесення змін до договору у випадках передбачених законом. Істотна зміна обставин як підстава для внесення змін до договору.
Наслідки зміни умов при виконанні договору. Укладення додаткових договорів.
16. ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ. Практичні питання. Нова позиція судів.
   •  Підписання договорів, як між українськими підприємствами, так і при ЗЕД. Помилки і суд.практика.
   •  ПОВНА ВІДМІНА ПЕЧАТОК
Підписання договорів юр. та фіз. особами без печаток – можливі шахрайства (судова практика). Сучасні способи протидії.
Розширення можливостей щодо підробки документів (договоригосподарські документиустановчі документидовіреності). Застереження.
Спори щодо автентичності документів (підписів).
Експертизи. Ухильні висновки щодо належності підпису.
Електронні цифрові підписи.
   •  Відмова визнати підпис, експертиза – механізми перевірки справжності підпису, підходи Мін’юсту.
   •  Факсимільний підпис - використання, нові вимоги НБУ.
   •  Використання «ВО».
   •  Виписки з реєстру – зміна відношення до них.
   •  Підробка та можливі зловживання. Використання методів кримінального судочинства.
17. Доручення. Підписання договорів без доручення: хто може, підстави. Довіреність. Як правильно скласти? Помилки при оформленні й застосуванні. Гарантійні листи: зміни, помилки укладення, застосування.
18. ПОВНОВАЖЕННЯЯк перевірити?
   •  Договір підписано не уповноваженою особою (нюанси для філій та представництв). Ризики після відміни печаток. Що робити?
   •  Хто має право укладати, підписувати, приймати виконання договорів? Нові підходи ВГСУ. Особливості для АТ. Помилки.
   • Укладення договорів. Нові аспекти представництва в контексті нового Закону про ТОВ та ТДВ (набуває чинності 17.06.2018)!
Зміна компетенції керівних органів. Обмеження... тощо.
   •  Як перевірити повноваження - поширені помилки. Нові вимоги до статуту для встановлення повноважень.
   •  Перевищення повноважень – принципові зміни суд.практики ВГСУ (ст.241 ЦК).
   •  Порушення / відсутність повноважень при укладенні – наслідки, що робити? Зміна позиції ВСУ.
   •  Наступне схвалення договору при підписанні не уповноваженою особою - новели ВГСУ.
   •  ПДВ, податкові накладні: підпис, реєстрація, печатки.
   •  Технології протидії шахрайським діям недобросовісних контрагентів та захист договору від фальсифікації (необхідні застереження, нюанси розміщення тексту договору, зшивання тощо). Ноу-хау – Парафування та відношення до цього судової практики.
19. Договори від імені філій і представництв. Правовий статус. Відповідальність філії (судова практика). Інші можливості для проведення діяльності за межами міста, де підприємство зареєстроване. Субсидіарна відповідальність.
20. СТРОКИ Й ТЕРМІНИ
   •  Поновлення / Продовження / Припинення строку дії договору.
   •  Розірвання договору.
   •  Строк дії договору & зобов’язання: різниця і наслідки. Позовна давність.
   •  Закінчення строку дії договору: боржник не виконав зобов’язання, що робити? 
   •  Нюанси окремих договорів та грошових зобов’язань.
   •  Нарахування відсотків (%), штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору. Поради.
21. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
   •  Визначення моменту, з якого починається перебіг позовної давності.
   •  Зупинення перебігу / Переривання / Поновлення строку. Практика ВСУ.
   •  Пропущена позовна давність. Поважність причин пропуску.
   •  Зміна тривалості.
   •  Регулювання строків договором. Порядок застосування судами. Колізії.
   •  Нарахування пені.
   •  Переоцінка поновлення, відміна поновлення судами вищої інстанції.
   •  Застосування загальної та  спеціальної позовної давності.
   •  Приклади застосування позовної давності в окремих категоріях спорів.
   •  Позовна давність по позовам прокурорів.
   •  Практика ЄСПЛ щодо позовної давності.  
22. Особливості визначення ЦІНИ та ЯКОСТІ.
   •  Ціна в договорі: податкові моменти! Нюанси передплати (аванси), кредиту (відстрочка платежу).
   •  Нове у визначенні ціни і перевірки якості товарів.
   •  Використання у практиці (в т.ч. судовій) понять „Звичайні вимоги” та „Звичайний рівень якості”.
23. ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ за договорами.
   •  Терміни розрахунків у договорах купівлі-продажу та поставки.
   •  Термін проведення розрахунків у разі, якщо сторони договору погодили залежність строків розрахунків від реалізації товару покупцем.
   •  Використання факсимільного підпису у розрахункових документах.
   •  Питання, що виникають при розрахунках у разі укладення договору шляхом обміну електронними листами.
   •  Стягнення заборгованості за договором укладеним в усній формі.
   •  Питання що виникають при стягненні заборгованості з бюджетних установ.
   •  Повернення попередньої оплати.
   •  Валюта виконання грошового зобов'язання.
   •  Питання, що виникають при застосуванні відповідальності за порушення грошових зобов'язань, визначених в іноземній валюті.
   •  Відстрочка виконання рішення суду про стягнення заборгованості – боржник  розташований в зоні АТО.

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ (ЗОБОВ’ЯЗАНЬ). Приймання виконання (як оформити). ЗМІНА УМОВ!
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ. Недійсність. Неукладеність. ФІКТИВНІСТЬ!
24. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

   •  “Реальне" і "належне виконання” - нові підходи.
   •  Невиконання зобов’язань, призупинення виконання: помилки.
   •  Передбачуване невиконання договору. Негативні наслідки листів боржника про неможливість виконати договір.
Як боржник може скористатись колізіями ЦК, ГК, спеціальних та інших законів. Правила спільного застосування.
   •  Виконання взаємних зобов’язань - можливості відмови.
   •  Виконання зобов’язань в адресу не уповноваженої особи: наслідки.
   •  Одностороння відмова від виконання договору.
   •  Залік однорідних вимог - нові підходи ВСУ.
   •  Новації, прощення боргу - податкові наслідки.
   •  Виконання усних договорів!
25. Забезпечення виконання зобов’язань. Нові види забезпечення. Притримання майна - як застосовувати? Позиція ВГСУ.
26. Треті сторони у зобов’язаннях. Виконання договору за боржника 3-ю особою. Відмінність від уступки права вимоги й переводу боргу.Позиція ВГСУ. Чи потрібна згода кредитора? Як правильно оформити виконання договору третьою особою.
27. ПРИЙМАННЯ ВИКОНАННЯ. Податкові вимоги ПКУ!
   •  Як правильно оформити госп. операції, ДОКУМЕНТИ (податкові, бухгалтерські). Нюанси поставки.
   •  Акти приймання-передачі, накладні, акти звірки... – податкові наслідки помилок при оформленні!
   •  Принципові зміни за новим законодавством в порядку оформлення виконання договорів 2018!
   •  Нові підходи ВАСУ, ДФС до первинних документів. Як правильно скласти? Помилки.
   • «Автоматичні» акти виконаних робіт, їх правомірність.
   •  Акти звірки. Чи є доказом наявності боргу? Нова судова практика по використанню актів звірки. Складності при їх застосуванні у суді.
28. КОНТРАГЕНТИ.
   •  Відмова від приймання товару, робіт, послуг (Т, Р, П). Можливості для суд. вирішення. Механізми, способи попередження і впливу.
   •  Відмова боржника від факту отримання товару (Т, Р, П):
   •  Відмова підписати акт контрагентом (роботи, послуги) – що робити та як підготуватися до суду?
   •  Прострочка доставки – чи дає право відмовитися від товару (послуги)?
29. ФІКТИВНІСТЬ, БЕЗТОВАРТІСТЬ. Удавані, нікчемні правочини. Контрагенти. ДФС.
   •  Ризикова зона. Які операції підпадають під визнання «безтоварними», «фіктивними»«нереальними», «недійсними»«нікчемними».
   •  Податкові наслідки фіктивних господарських операцій. Як тепер доказується умисел. Доктрини ВАСУ.
   • Практика ДФС. Методичні рекомендації. Правовий аналіз угод.
   • Практика Верховного Суду щодо фіктивних контрагентів: чим відрізняється від позиції Верховного Суду України? Позиція ЄСПЛ. 
Якщо посадові особи контрагента заперечують участь у господарській діяльності, то це є підс-тавою для визнання для їх контрагентів по цій юр.особі всіх операцій фіктивними.
   •  Від імені фіктивного контрагента не можуть бути видані первинні документи! Автоматична безтоварність усіх господарських операцій!
Отже, немає права на податковий кредит та витрати по всьому "ланцюгу" контрагентів!
   •  Реальність угод та фіктивні контрагенти: сучасна практика перевірок та судова практика.
Наявність розбіжностей в реєстрах податкового органу, підробленість підпису на документах, ненадання податкової звітності, неможливість проведення зустрічної звірки, відсутність підприємства по місцезнаходженню, відсутність товарно-транспортних накладних, трудових ресурсів, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень тощо).
   •  Мінімізація ризиків. Договірні оговорки та процедура перевірки контрагентів.
   •  Доказування в податкових спорах. Зміщення акцентів. Доказова база та її оцінка.
30. РОЗІРВАННЯ / ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.
   •  Порядок розірвання договору. Розірвання (припинення) договору на прикладі договору оренди.
Спеціальний спосіб припинення договору оренди – одностороння відмова.
   •  Дострокове розірвання. Нові можливості зміни умов/розірвання договору в односторонньому порядку.
   •  Істотне порушення умов договору - як підстава для одностороннього розірвання.
На прикладах договорів оренди, підряду, кредитування, лізингу, поставки.
   •  Істотна зміна обставин як підстава для розірвання договору / відмови боржника від виконання договору.
   •  Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони (підстави, різниця, наслідки).
   •  Одностороння відмова, як оперативно-господарська санкція: огляд суд.практики.
   •  Розірвання договору за рішенням суду.
   •  Момент та наслідки розірвання договору у судовому порядку.
   •  Спосіб захисту: “визнання договору припиненим”.
31. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ (ЇХ ЧАСТИН) НЕДІЙСНИМИ.
   •  Правові наслідки недійсності правочину та його частин. Судова практика. Проблеми добросовісного набувача - вилучення майна (наслідок визнання).
   •  Право особи на звернення з позовом про визнання договору недійсним. Оспорювання правочину особою, яка не була його стороною.Право акціонера на звернення з позовом про визнання недійсним договору.
Хто має право пред’явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці)?
   •  Аналіз правових підстав, за якими правочини визнаються недійсними. Подолання колізій. Помилки. Зміни.

   •  Визнання недійсними окремих умов договору.
   •  Визнання недійсним договору купівлі-продажу.
   •  Визнання недійсним договору оренди земельної ділянки.
   •  Фіктивні, удавані, нікчемні правочини.
   •  Визнання недійсним договору, що є “неукладеним”. Визнання недійсним розірваного/припиненого договору.
   •  Момент недійсності правочину. Момент недійсності договору оренди.
   •  Податкові аспекти. Можливості для віндикації.
   •  Строк позовної давності для визнання.
   •  Спеціальна правосуб’єктність юр. особи, „позастатутні угоди”, колізії. ВСУ, ВГСУ.
   •  Позови про визнання договору дійсним.
   •  Стягнення заборгованості по договору, визнаному недійсним.
   • "Віндикаційний" vs "негаторний" vs "кондикційний" позови.

32. Визнання недійсними Документів, що не є договорами:
   • Акти прийому-передачі, Накладні, Довіреності, Накази про призначення директором...
   • Наслідки: ухилення від визнання боргу погашеним, штучне створення боргових зобов’язань...
   • Визнання недійсними податкових документів.
   • Судова практика і практика ДФС - нові тенденції.
33. Визнання договорів НЕУКЛАДЕНИМИ (як спосіб ухилення від повернення боргу). Нова судова практика. Зміни. Наслідки такого визнання. Нові підстави. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками..). Відсутність у договорі ціни - наслідки (позиція ВГСУ). Нові підходи ВСУ, ВГСУ. Поради з позовів про визнання неукладеним.
34. Добросовісний вигодонабувач. Повернення майна - (НЕ)можливості. Реституція як спосіб захисту. Віндикаційний позов. Поради.
   •  Як добросовісному набувачеві зберегти майно, якщо вперше воно було відчужене з порушеннями?
35. Нікчемні та оспорювані договори: наслідки для сторін. Визнання нікчемних договорів дійсними. Позиція ВСУ.
36. Визнання через суд відсутності прав - новий вид спорів за ГК. Припинення через суд зловживання правом - за ЦК. Судова практика на прикладі стягнення штрафних санкцій, вимоги дострокового повернення кредиту, діяльність АТ…
37. Науково-правова експертиза - як новий інструмент в арсеналі засобів практикуючого юриста. Правовий статус таких експертиз. Законодавчі підстави проведення. Роль та значення у судовій практиці. Конкретні приклади проведення експертиз у різних галузях права.
38. ФОРС-МАЖОР 2018
   • Непереборна сила, випадки, дії людей. Як правильно сформулювати? Практика. Нові можливості! Нове ВГСУ.
   • Форс-мажор і хард-шип. Небезпечна судова практика.
   • Форс-мажор (в т.ч. АТО, валютна виручка...). Зупинення нарахування пені (а не звільняють від такої). Безумовне звільнення від відповідальності.
   • Форс-мажор (як причина прострочення оплати) НЕ звільняє від відповідальності передбаченої ст. 625 ЦКУ (ВСУ 2017).
39. HARDSHIP. Після укладення договору обставини істотно змінилися. Виконання договору стало вкрай невигідним. Сторона не отримає при виконанні результату, на який розраховувала. Що робити? Одностороння зміна умов. Розірвання договору.
Що можна віднести до hardship (курс валют, інфляція, що ще)? Як правильно використовувати?
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Штрафні санкції. Як правильно встановити в договорі та застосувати?!
40. ШТРАФНІ САНКЦІЇВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

   •  Види, підстави та межі відповідальності за порушення зобов’язання.
   •  Як правильно встановити? Штрафні (пеня, штрафи), оперативно-господарські санкції...
   •  Одночасне стягнення (по договору та закону) неустойки, штрафу, пені, інфляційних, річних, договірної шкоди, неотриманого доходу... Можливості. Де межа?
   •  Штрафні санкції, їх розмір. співвідношення та особливості застосування.Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи ВГСУ. Вина.
   •  Пеня. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов’язання на прикладі розірвання договору оренди.
Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду.
   •  Застосування відсотків, % (536, 625 ЦКУ). Проценти: як частина боргу, як санкція. Чи стали % обов’язкові?
   •  Інфляційні витрати. Річні %. Нарахування та стягнення iнфляцiйних i вiдсоткiв рiчних пiсля прийняття судового рiшення.
Приклади задоволення позовних вимог. Зразок позовної заяви. Невиконання рішення суду як порушення Першого протоколу до Конвенції з прав людини.
   •  Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Розмір неустойки. Зменшення розміру неустойки за рішенням суду (ч. 3 ст. 551 ЦК України). Можливості переуступки права на стягнення неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штраф. санкцій).
Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу і пені - новели ВГСУ. Приклади на договорі поставки.
   •  Комерційний кредит. „Користування чужими коштами” - підстава стягнення відсотків. Нове в практиці - відсотки за товарним кредитом.
   •  Оперативно-господарські санкції. Одностороння відмова (зі звільненням від відповідальності) від:
виконання зобов’язань / прийняття виконання, оплати, зміна порядку оплати, відвантаження / виконання робіт / надання послуг...
   •  Відступне при відмові від договору.
   •  Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності.
   •  Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій?
   •  Звільнення від відповідальності!  Можливості. Підстави. Оцінка з погляду суду.
41. ЗБИТКИВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ - нове у регулюванні.
   •  Визначення розміру (в т.ч. прострочення платежу). Договірний розмір шкоди та його наслідки для судового розгляду спору.
   •  Неотриманий доход (втрачена вигода): практика стягнення (+судова). Нюанси для відключення електроенергії, знеструмлення приміщень...
   •  Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов’язань: штрафні, оперативно- господарські санкції: підстави, порядок застосування.
   •  Збитки від податкових перевірок з вини контрагента.
42. ПДВ-2018! Солідарна відповідальність (постачальника, покупця). Податкові застереження в договорі: відшкодування контрагентом втраченого податкового кредиту, валових витрат…

43. Адміністративно-господарська, цивільно-правова відповідальність за невиконання договору. Строки застосування. Види санкцій.
Чи вичерпний перелік санкцій? Хто застосовує фінансові, економічні, штрафні санкції, встановлені законодавством?
44. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання за ЦК (625 ЦК) та ГК (ст.231, 232 та 343). Нюанси.
   •  Особливостi вiдповiдальностi за порушення грошового зобов'язання в окремих видах правовiдносин.
Купiвля-продаж. Договір надання послуг. Страхування. Банківські правовідносини. Корпоративні правовідносини.
   •  Застосування вiдповiдальностi за порушення грошових зобов'язань, визначених в iноземнiй валютi.
45. Зберігання та знищення документів щодо строків давності. Втрата документів, наслідки. Особливості для податкових документів.

ОСОБЛИВОСТІ ТА НЮАНСИ ЗЕД ДОГОВОРІВ (ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ). 
46. Типові помилки і ризики. Рекомендації.
47. Особливості ЗЕД договорів.
48. Помилки при укладанні. 
49. Рекомендації для уникнення ризиків.
50. Рекомендації з формулювання положень для нетипових ситуацій.

! КОНКРЕТНІ ДОГОВОРИ. Зміни в оподаткуванні та регулюванні за ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ (ПКУ)!
51. Значення договору для оподаткування. Трактування в податковому законодавстві змісту договору з метою оподаткування.
Практичні господарські операції та різні варіанти їх оформлення з метою оптимізації та мінімізації податків.
52. Донарахування податків в результаті перекласифікації договорів. Практика доктрини ВАСУ на прикладі перекласифікації договорів/операцій для оподаткування (одні угоди/операції прикривають інші). Притворні, фіктивні угоди. Суд.практика.
53. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА.
   • Укладення договорів.
   • Безтоварність та фіктивність. На що звернути увагу при складанні договорів, щоб операцію не визнали вдаваною чи притворною.
   • Перехід права власності (в т.ч. новели за договором міни).
   • Нюанси предплати, кредиту, відстрочки (можливість нарахування %).
   • Ціна в договорі: податкові моменти! Нові умови визначення ціни і перевірки якості товарів. Договірна шкода.
   • Істотні умови, зміст: судова практика. Держстандарти, технічні умови: чи обов’язкові?
   • Нові вимоги, перспективи застосування правил “Інкотермс” (265 ГК).
   • Форма: нотаріальна, держреєстрація.
   • Специфіка відчуження нерухомості.
54. ДОГОВІР ОРЕНДИ (в т.ч. нерухомості, житлових приміщень, транспортних засобів, землі, лізинг).
Оренда нерухомостіРизики, помилки. Вимоги. Обов'язкові умови. Істотні умови оренди за ГК, індексація плати...
   •  Форма договору: обов’язкове нотаріальне посвідчення і держ. реєстрація. 
   •  Строк: можна укласти „безстроковий” договір оренди приміщення? Пролонгація/ Переукладення договору: різниця, наслідки.
   •  Дотримання строків повернення майна з оренди.
   •  Стягнення неустойки за прострочення виконання зобов'язання щодо повернення об'єкта оренди.
   •  "Поновлення" vs "переважне право наймача на укладення" договору оренди на новий строк. Застосування судами практики ЄСПЛ.
   •  Ефективний спосіб захисту порушених прав при поверненні майна з оренди.
   •  Підтвердження факту повернення майна.
   •  Відстрочка виконання рішення про повернення майна з оренди.
   •  Розірвання договору оренди у разі не допуску орендаря до об'єкта оренди.
   •  Одностороння відмова від оренди. Визнання дог. оренди неукладеним, недійсним. 
   •  Орендна плата. Як примусити платити - поради. Поліпшення і створення нового майна.
   •  Оренда державного, комунального майна.
 Оренда земельної ділянки
   •  Припинення договору оренди землі під яким закінчено будівництво або у випадку продажу розташованої на ній нерухомості.
   •  Відшкодування шкоди за користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів.
   •  Спори про знесення МВФів.
   •  Практика ЄСПЛ щодо нерозривності земельної ділянки з розташованим на ній нерухомим майном.
55. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (у т.ч. консультаційних, маркетингових, інжинірингу, інформатизації).
Вимоги до оформлення консультаційних послуг. Отримання послуг від нерезидентів - можливі варіанти. Нюанси укладення і виконання. Платність послуг. Маркетингові послуги - позиція ДФС.
56. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ, КОМІСІЇ. Агентський договір. Комерційне посередництво. Зовнішньоекономічна (ЗЕД) комісія - нюанси ПДВ. Оподаткування вигоди за договором комісії. Курсові різниці при здійсненні договорів комісії та доручення. Як комісіонеру (повіреному) не стати постійним представництвом нерезидента? Комерційний представник. Комісійна винагорода, витрати комісіонера. Субкомісія. Нове в правилах односторонньої відмови від комісійного доручення. Порівняння договору комісії та агентського.
Договір управління майном:
 форма, істотні умови, строк. Поради практики.
57. ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ст.634 ЦК). Публічний договір. Договір на користь третьої особи. Договір новації.
58. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ. Безкоштовна роздача товарів. Подарунки фіз.особам без податків? Коли дарування не вважається даруванням?
59. ДОГОВІР ПОЗИКИ. Коли виникають умовні відсотки? Позика від засновника. Підприємство переходить з однієї системи оподаткування на іншу: наслідки для позики. Укладення. Форма, розписка, можливість нарахування процентів (%), оспорювання договору позики.
Трансформація (заміна) боргу, що виник з договору купівлі-продажу, найму... позиковим зобов’язанням. Кредитний договір.
Договір безоплатного користування майном (позичка): вимоги щодо форми договору. Особливості.
59. ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТЮ БАНКІВ (Кредити, Депозити). Новели законодавства та спорів! Судова практика.
   • Кредитні взаємовідносини. Судове вирішення спорів (де банки виграли, де програли?).
Судові спори про стягнення кредитів та звернення стягнення на іпотеку. Остання практика Верховного суду. Спірне у сплаті % за кредитами.
Докази, що підтверджують наявність заборгованості. Фальшивість доказів. Позовна давність (по основному боргу, процентам, неустойці). Розрахунок заборгованості. Стягнення заборгованості. Реструктуризація проблемної заборгованості, варіанти та наслідки.
   • Депозитні відносини з банками, кредитними союзами. Стягнення депозитів, в т.ч. з проблемних банків. Стягнення депозитів з ФГВФО.
   • Іпотека. Підстави визнання договорів іпотеки недійсними. Уникнення кредитних зобов’язань? Зловживання. Що робити? Суд.практика.
   • НЕПЛАТОСПРОМОЖНІ БАНКИ. Тимчасова адміністрація. ФГВФО
Повернення кредитів та депозитів. 
Повернення сум що перевищують гарантовані суму. Повернення вкладів юридичними особами.
Оскарження договорів визнаних нікчемними. Повернення вкрадених вкладів.
   • Оскарження рішень третейських судів.
   • Нові можливості використання експертизи.
   • Виконання судових рішень. Виконавче провадження. Звернення стягнення на предмет іпотеки.

60. ДОГОВІР ПОРУКИ. Новели. Припинення поруки. Гарантія. Притримання. Інші види забезпечення зобов'язань (546 ЦК).
61. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ. Підводні камені. Види схову. Складські свідоцтва. Договір схову з адвокатом: зберігання первинної документації...
62. ФАКТОРИНГ. Відмінність факторингу від уступки вимоги: чим це загрожує? Уступка вимоги та перевод боргу. Вимоги, що не можуть передаватись - зміни. Передача майна з обтяженнями - відмінності від переводу боргу. Нові можливості для відступлення права вимоги на стадії виконання судового рішення. Купівля-продаж боргів за ЦК. Відмінності від факторингу. Податкові аспекти.
63. ТРУДОВІ КОНТРАКТИ. Принципові зміни Верховного суду.
   •  Нове в судових спорах по трудовим відносинам (робочий час, матеріальна відповідальність і т.п.).
   •  Нові вимоги до оформлення труд.відносин. Нова компетенція податківців і практика перевірок.
   •  Ризики оцінки цивільно-правових договорів, як трудових відносин. Використання проти роботодавця свідчень працівників.
   •  Контракти – відмінності від трудового договору, помилки при укладанні, наслідки.
   •  Матеріальна відповідальність працівника – помилки, як правильно застосувати. Договори про повну мат. відповідальність.
   •  Звільнення і відсторонення від посади керівників. Нюанси.
64. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ, ЯКИХ НЕМАЄ В КОДЕКСАХ. Мерчандайзинг, дилерські, консигнація. Помилки за матеріалами суд.практики.
65. ЗМІШАНІ ДОГОВІРНІ КОНСТРУКЦІЇ (декілька договорів в одному).
Податкові наслідки! Помилки. Судова практика. Яким законодавством куруватись при виникненні спору? Доцільність використання та аналіз типових схем відносин, що вимагають застосування тих чи інших договірних конструкцій.

Вартість включає: 

лекції, консультації кваліфікованих фахівців (2 повних дня), відповіді на питання, ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ та АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ (понад 500 слайдів); обіди в ресторані, кава-брейки,  ділові аксесуари, сертифікат.

Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес: [email protected]
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: +38-067-559-85-21, 093-567-21-03, 050-333-56-90, 094-956-00-10, (048) 703-70-10.