Позитивная психотерапия 2020 Курс Кехо на русском он-лайн, 2020 Язык тела, онлайн, 2020 Гештальт, Одесса, июль 2020
view counter

Договірні відносини - 2020. Зміни в РЕГУЛЮВАННІ, ПОДАТКАХ та СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ. Нові процесуальні кодекси. Тенденції 2020. Корпоративні реформа. ГПК, ЦПК. Вплив на укладання та виконання договорів.


ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
Дата начала мероприятия: 
  • чт, 16 Июл, 2020 - 09:30
Город: 
Киев
вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (ст.метро «Майдан Незалежності»)
Тип мероприятия: 
Семинар
Продолжительность: 
2 дней
Целевая аудитория: 
Для Директора, Юриста, Бухгалтера
***
Стоимость /для 1 чел./: 
3950 грн
Знижки: За 2-х – 5%, за 3-х– 10%.
Скидка /для заполнивших форму заявки/: 
 100 грн
Регламент мероприятия: 
2 дні, 9.30-18.00

Консультанти: 

А.Поляничко - Голова Наукової ради Асоціації податкових радників, ВАСУ,екс-заступник начальника Відділу забезпечення роботи Голови ВАСУ. 

Б.Грек     - суддя СУДДЯ ПІВНІЧНОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ,суддя ВГСУ (1998-2018), к.ю.н., заслужений юрист України.

СААД Шаді - Керівник  Saad Legal. Понад 13 років успішної юр. практики,захист понад 100 підприємств. Досвід структурування угод M&A. Лекторської стаж 6 р. Голова Ради учасників Нац. депозитарію України. Член Президії Асоціації "Українські емітенти".
Л.Карпов - Head of Tax Department, Crowe Horwath AC Ukraine. Аудитор, к.е.н. Досвід структурування та практичного втілення схем оптимізації податків, міжн. планування податків. Автор понад 600 публікацій з оподаткування, цивільного, госп. права.
С.Теньков      -  Адвокат з 30 річним стажем, вед. суд.практики: «Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України», «Вісник господарського судочинства» (офіційне видання ВГСУ), «Юр.вісник України», д-р філософії в галузі права (США).
Л.Зуєвич  - Нач. Управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності секретаріату Касаційного господарського суду у складі ВЕРХОВНОГО СУДУ. Викладач Національної школи суддів України. Один з розробників ряду постанов Пленуму, інформаційних листів ВГСУ. Автор та співавтор книг і публікацій ("Вісник господарського судочинства", "Закон і Бізнес").        
О.Богініч    - Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАНУЧлен Науково-консультативної ради при Верховному Суді, к.ю.н.
Р.КравецьСтарший партнер АК «КРАВЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ»Голова Постійно діючого Третейського суду. «Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ». Голова ГО «Правова держава». Автор чисельних публікацій, в т.ч. книги «Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм матеріального права з кредитних і зобов’язальних правовідносин».
Т.Слабко ст. юрист практики ІВ і захисту даних Arzinger.Заступник Голови Робочої групи з питань IT та кібербезпеки Німецько-української промислово-торговельної палати (AHK Ukraine). Захист прав ІВ, інтелектуальної власності, персональні дані, захист прав споживачів, недобросовісна конкуренція тощо. Розробляє бізнес-моделі для виходу компаній на онлайн майданчики (правові та організаційні питання), підготовка правил користування та політик приватності.
О.Вернигора - СEO компанії «Intecracy Deals». Експерт з питань електронного документообігу.

Програма:

НОВЕЛИ 2020 року в РЕГУЛЮВАННІ, ГОСПОДАРСЬКІЙ ДОГОВІРНІЙ ПРАКТИЦІ та СПОРАХ. Нові вимоги до ДОГОВОРІВ згідно КОРПОРАТИВНОЇ РЕФОРМИ, СУДОВОЇ РЕФОРМИ (ГПК, ЦПК) та ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ в 2019р.
Корпоративна реформа. Новий ЗУ "Про ТОВ та ТДВ" і зміни до Закону про АТ.
1. ПОСАДОВІ ОСОБИ.
   • Нові органи ТОВ та їх можливості. Хто належить до посадових осіб ТОВ згідно нового Закону про ТОВ та ТДВ?
   • Перевірка повноважень (право підпису, обмеження) при підписанні договорів з ТОВ - на що звернути увагу.
ВС/КГС: ОБОВ’ЯЗКОВОЮ є перевірка обсягу повноважень представника при наданні оцінки законності правочинів, укладених такою особою.
   • Компетенція керівних органів (на укладання договорів). Зміни. Визначення та розподіл. Відповідальність. Порушення компетенції – наступне схвалення, особливості для ТОВ, відмінності від норм ЦКУ. Рекомендації як уникнути негативних наслідків.
 • Нові обмеження компетенції (в т.ч. на укладання договорів). Можливості уникнення обмеження.   Максимальна сума угоди для директора. Обмеження. Як визначити?
   • Безвідклична довіреність – як і для чого. Нові аспекти представництва в контексті Закону!
   • Нове у відповідальності посадових осіб ТОВ за заподіяну ТОВ шкоду.
     Чи можлива солідарна відповідальність посадових осіб ТОВ за збитки завдані товариству?
2. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ. Актуальні зміни в процедурі!
   • Виключне значення та нові вимоги до статутів і внутрішніх документів ТОВ/ТДВ і АТ для укладення договорів. Які документи ТОВ варто перевірити (відкритий доступ, публічна інформація, YouControl) перед укладанням договору.
   • Які нові види договорів з особливими процедурами укладення передбачає Закон про ТОВ.
   • Недійсність договорів з ТОВ. Нові підстави.
   • Особливості застосування загальних норм договірного права (ЦК, ГК) до укладення договорів з ТОВ після Закону.
   • Чи можна не застосовувати норми нового Закону і за яких умов.
   • Протидія спробам ліквідувати або реорганізувати ТОВ з метою ухилення від виконання своїх договірних зобов’язань.
3. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ та ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ.
   • Значні правочини. Особливості процедури укладення за Законом. Наслідки порушення. Як уникнути проблем? Які критерії віднесення правочинів до значних можна встановити у статуті ТОВ?
   • Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість. Процедура укладення за Законом. Наслідки порушення. Конфлікт інтересів.
   • Порядок надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю? Яким чином можна регламентувати?Наслідки порушення порядку надання згоди.
   • Можливість наступного схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю?
   • Наслідки перевищення повноважень при вчиненні значних правочинів та правочинів із заінтересованістю?
   • Ризики оскарження значних правочинівОгляд судової практики Касаційного ГС у складі Верховного суду щодо оскарження правочинів з підстав перевищення повноважень посадовими особами, в т.ч. значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.
4. СУДОВА РЕФОРМАВИМОГИ НОВИХ ГПК, ЦПК в дії! Нова практика Укладання та Виконання договорів. 
Обрання ефективного способу захисту прав як один з основних елементів задоволення позовних вимог (вимога нових кодексів).
   • Зобов'язання виконати умови договору. Визнання відсутності права.
   • Визнання відсутнім договору. Розширення способів судового захисту. 
   • Нові підходи до застосування законодавства у вирішенні договірних спорів. Можливості не застосовувати чинне законодавство.
   • Наслідки невиконання судового рішення про стягнення боргу. Індексація. Проценти.
 
  • Практика ЄСПЛ щодо виконання судових рішень, що містять вимоги немайнового характеру.
ДОКАЗИ. Доказова база. Електронниі докази. Фейсбук. Свідки, їх залучення. Експертиза. Медіація. Нові способи захисту в спорах та про стягнення заподіяної шкоди.
 
5. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ. 
   •  Договори, укладені в електронній формі, прирівнюються до договорів, укладених в простій письмовій формі. Чи все так просто?
   •  Електронні договори, електронна пошта – актуальна судова практика, як використовувати у суді.
   •  Електронно-числові підписи, печатки. Типові шахрайство і як їх уникнути
   •  Зміни законодавства та в договірній практиці після Закону "Про електронну комерцію". Міжнародні стандарти та правила.
   •  До яких відносин Закон застосовується і не застосовується. На яких осіб поширюється дія Закону.
   •  Яким спец. законодавством слід керуватись. Законодавство про захист прав споживачів. Застосування міжнародного законодавства.
   •  Форми і способи оплати за Законом.
   •  Електронний документ – обов’язкові реквизити. Що слід знати на випадок виникнення судового спору – забезпечення судових доказів. 
   •  Електронний правочин. Електронний договір - обов’язкові реквизити, істотні умови. Наслідки відсутності необхідних елементів.
   •  Способи укладення електронного договору, передбачені Законом.  Коли договір вважається укладеним і коли виконаним.  
   •  Персоніфікація сторін
   •  Способи підписання електронного договору й інших ел. документів (листи, замовлення, рахунки тощо).
   •  Відповідальність за порушення Закону і наслідки.
6. Договірна роботаПереведення документообігу компанії з контрагентами в електронний вигляд. Переваги. Ресурсні. Податкові. Статус оригіналу. Законодавче регулювання.  Деталізація вимог в підзаконних нормативних актах. Що можна перевести? Рахунки, акти, договори, додаткові угоди, акти звірки, офіційні заявки, заявки на поставку, протоколи нарад, файли форматів (pdf, doc, exel). Використання електронного цифрового підпису. Система електронного документообігу. Практика.
7. Валютні коливання, ризики. Як підстрахуватися? Ціна договору у валюті.  Валюта виконання грошового зобов'язання. ВСУ "за", чому інші "проти"? Обчислення суми боргу в іноземній валюті (ВСУ). Належне виконанням судового рішення в іноземній валюті (ВС/ВП). Хард-шип.
8. АТО (ДонецькЛуганськ), Крим
   •  Робота на/з проблемними територіями. Проблемні питання та законні рішення.
   •  Можливості для розрахунків по матеріалам судової практики.
   •  Особливості фінансових операцій. Розрахунки, виконання банками платіжних доручень.   •  Податки.
   •  Відносини по депозитам / кредитам.
   •  Іпотека та договори з нерухомим майном.
   •  Нюанси судового розгляду справ за участю суб’єктів на проблемних територіях.
   •  Діяльність в / з Кримом. Закон щодо окупації Криму, Закон про ВЕЗ.
   •  Форс-мажор 2019. АТО (Донецьк, Луганськ) - як форс-мажор. Можливості і перспективи використання форс-мажору. Хард-шип.
9. НОВІ КАТЕГОРІЇ СПОРІВ в госп.судах. Визнання недійсною довіреності в порядку ч. 1 ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції"). Позови НАБУ про визнання недійсними угод. Визнання недійсним електронного цифрового підпису.
10. Відшкодування шкоди завданої державою (суб'єктами владних повноважень).  Зразок позову.
11. Новий ЗУ «Про корпоративні договори». Які зміни для господарських товариств (АТ, ТОВ)? До чого готуватися?
12. Міжнародні договори до яких приєдналась Україна.  Особливості для вирішення трудових спорів, використання електронної пошти.
13. ЄСПЛ. Значення і обов’язковість для застосування судами практики ЄСПЛ – податки, відео спостереження, оцінка доказів, колізії в законодавстві. Як вибирати рішення ЄСПЛ для застосування у конкретних справах, приклади судової практики.


УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ в 2019. ЗМІНА УМОВ. Застереження.
14. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ - як уникнути помилок! Новітні підходи, зміни за ПКУ та судова практика! Порядок укладання. 
   •  Податкові застереження. Договір, як первинний документ в податковому та бух. обліку. Господарські договори як докази в податкових правовідносинах. Оцінка договорів як доказів в адміністративному процесі. Валові витрати.
   •  Пропозиція та згода (оферта та акцепт). Допустимість акцепту мовчанням. Набрання чинності. Реєстрація.
   •  Узгодження спорів при укладанні. Порушення та вплив на виконання. Протидія зловживанням. Протокол узгодження розбіжностей (ризики): визначення моменту укладення, випадки виконання договору до остаточного погодження його умов.
   •  Укладення договору ч/з: ділову переписку, факс, ел.пошту, рахунок-фактуру, прийняття замовлення до виконання, оформлення накладних, конклюдентні дії, використання специфікацій. Визнання їх недійсними (для чого?). Закон про Електронну комерцію! Нові підходи ВГСУ.
   •  Особливості укладення договорів в АТ (акціонерних товариствах).
   •  Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки-фактури) – відношення до цього судів та податківців.
   •  Попередні договори. Особливості укладення за ЦК, ГК. Наслідки недотримання умов попереднього договору.
   •  Виконання договору - як окрема угода.

15. ІСТОТНІ УМОВИ, обов’язкові реквізити. Їх відсутність: ЦК, ГК, суд.практика. Де шукати істотні умови аби договір не визнали неукладеним?
    • Можливість заздалегідь встановити недійсність договору та їх наслідки. Умисне створення майбутніх проблем.
16. Істотні зміни джерел регулювання договірних відносин.
   •  Вирішення колізій у законодавстві – нові підходи ВС.
   •  Тлумачення договору через суд. Як окремий вид спорів. Практика ВС. Зловживання - використання для односторонньої зміни умов.
   •  Звичай, узвичаєння, встановлений порядок - використання у суді.
   •  Можливість у договорі відступати (суперечити) від законодавства та регулювати відносини на власний розсуд. Не обов’язковість законодавчих актів (6 ЦК). Чи може договір суперечити законодавству? Аналіз судових справ.
   •  Аналогія: правила застосування (8 ЦК).
   •  Застосування судом типових договорів, коли сторони не передбачили це у договорі.
17. ЗМІСТ ДОГОВОРУЗв'язок з оподаткуванням, що обов’язково потрібно враховувати при укладенні договорів (предмет, ціна, строк, зміст.). Наслідки недотримання вимог щодо змісту. Реквізити договору (преамбула, проблеми датування, банківські реквізити).
18. ФОРМА ДОГОВОРІВ. Письмова, електронна, усна (ВГСУ, відношення податківців), нотаріальна. ВИМОГИ. Наслідки недотримання (в т.ч. простої письмової, нотар.). Податковий аспект, позиція ДПАУ.  Порядок укладення у спрощений спосіб. Обов'язковість печатки і нумерації договорів.
19. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ, ОБОВ’ЯЗКІВ (в т.ч. одностороння). Внесення змін до договору. 
20. ПІДПИСИ І ПЕЧАТКИ. Практичні питання. Нова позиція судів.
   •  Підписання договорів, як між українськими підприємствами, так і при ЗЕД. Помилки і суд.практика.
   •  ПОВНА ВІДМІНА ПЕЧАТОК
   • Підписи і печатки – проблем дедалі більшає: Нові підходи судів до заяв про підроблені печатки і підписи. Як перевірити підпис і повноваження сторони, парафування. Актуальні зміни за новими законами про ТОВ і АТ, хто може підписувати без довіреностей, які зміни варто внести до свого статуту. Договори з фізичними особами.
   •  Відмова визнати підпис. Експертизи – перевірка справжності підпису, підходи Мін’юсту. Ухильні висновки щодо належності підпису.

   •  Факсимільний підпис - використання, нові вимоги НБУ. Електронні цифрові підписи.
   •  Використання «ВО». •  Виписки з реєстру – зміна відношення до них.
   •  Підробка та можливі зловживання. Використання методів кримінального судочинства.
21. Доручення. Підписання договорів без доручення: хто може, підстави. Довіреність. Як правильно скласти?
22. ПОВНОВАЖЕННЯ. Як перевірити?
   •  Договір підписано не уповноваженою особою (нюанси для філій та представництв). Ризики після відміни печаток. Що робити?
   •  Хто має право укладати, підписувати, приймати виконання договорів? Нові підходи ВГСУ. Особливості для АТ. Помилки.
   • Укладення договорів. Представництво за Законом про ТОВ/ТДВ (з 17.06.2018)! Зміна компетенції керівних органів. Обмеження... тощо.
   •  Як перевірити повноваження - поширені помилки. Нові вимоги до статуту для встановлення повноважень.
   •  Перевищення повноважень – принципові зміни суд.практики ВГСУ (ст.241 ЦК).
   •  Порушення / відсутність повноважень при укладенні – наслідки, що робити? Зміна позиції ВСУ.
   •  Наступне схвалення договору при підписанні не уповноваженою особою - новели ВГСУ.
   •  ПДВ, податкові накладні: підпис, реєстрація, печатки.
   •  Технології протидії шахрайським діям недобросовісних контрагентів та захист договору від фальсифікації (необхідні застереження, нюанси розміщення тексту договору, зшивання тощо). Ноу-хау – Парафування та відношення до цього судової практики.
23. Договори від імені філій і представництв. Відповідальність філії (суд практика). Інші можливості для проведення діяльності за межами міста, де підприємство зареєстроване. Субсидіарна відповідальність.
24. СТРОКИ Й ТЕРМІНИ.  Поновлення / Продовження / Припинення строку дії. Розірвання договору. Строк дії договору & зобов’язання: різниця і наслідки. Позовна давність.  Закінчення строку дії договору: боржник не виконав зобов’язання, що робити?  Нюанси окремих договорів та грошових зобов’язань. Нарахування відсотків (%), штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору. 
25. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ. Зупинення перебігу / Переривання / Поновлення строку. Практика ВСУ. Пропущена позовна давність. Регулювання строків договором. Порядок застосування судами. ПеняПереоцінка поновлення, відміна, поновлення судами вищої інстанції. Застосування загальної та  спеціальної позовної давності.  Позовна давність по позовам прокурорів. Практика ЄСПЛ щодо позовної давності.  
26. Особливості визначення ЦІНИ та ЯКОСТІ. Податкові моменти. Нюанси передплати (аванси), кредиту (відстрочка платежу). Використання у практиці (в т.ч. судовій) понять „Звичайні вимоги” та „Звичайний рівень якості”.

27. ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ за договорами. Термін їх проведення у разі, якщо сторони договору погодили залежність строків розрахунків від реалізації товару покупцем. Використання факсимільного підпису. Розрахунки у разі укладення договору шляхом обміну електронними листами. Стягнення заборгованості за договором укладеним в усній формі та з бюджетних установ. Повернення попередньої оплати. Валюта виконання грошового зобов'язання. Питання, що виникають при застосуванні відповідальності за порушення грошових зобов'язань, визначених в іноземній валюті. Відстрочка виконання рішення суду про стягнення заборгованості – боржник  розташований в зоні АТО.

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ (ЗОБОВ’ЯЗАНЬ). Приймання виконання (як оформити). Зміна умов.
28. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ. Усні договори.  “Реальне" і "належне виконання” - нові підходи. Невиконання зобов’язань, призупинення виконання: помилки.  Передбачуване невиконання договору. Негативні наслідки листів боржника про неможливість виконати договір. Як боржник може скористатись колізіями ЦК, ГК, спеціальних та інших законів. Правила спільного застосування.
   •  Виконання взаємних зобов’язань - можливості відмови.
   •  Виконання зобов’язань в адресу не уповноваженої особи: наслідки.
   •  Одностороння відмова від виконання договору.
   •  Залік однорідних вимог - нові підходи ВСУ.
29. Забезпечення виконання зобов’язань. Нові види забезпечення. Притримання майна - як застосовувати? Позиція ВГСУ.
30. Треті сторони у зобов’язаннях. Виконання договору за боржника 3-ю особою. Відмінність від уступки права вимоги й переводу боргу. Позиція ВГСУ. 
31. ПРИЙМАННЯ ВИКОНАННЯ. Податкові вимоги ПКУ.
   •  Як правильно оформити госп. операції, ДОКУМЕНТИ (податкові, бухгалтерські). Нюанси поставки.
   •  Акти приймання-передачі, накладні, акти звірки – податкові наслідки помилок при оформленні.
   •  Принципові зміни за новим законодавством в порядку оформлення виконання договорів 2018.
   •  Нові підходи Верховного суду, ДФС до первинних документів. Як правильно скласти? Помилки.
   • «Автоматичні» акти виконаних робіт, їх правомірність.
   •  Акти звірки. Спрацьовує не завжди. Чи є доказом наявності боргу? Нова судова практика використання. Складності їх застосування у суді.
32. КОНТРАГЕНТИ.
   •  Відмова від приймання товару, робіт, послуг (Т, Р, П). Можливості для суд. вирішення. Механізми, способи попередження і впливу.
   •  Відмова боржника від факту отримання товару (Т, Р, П):
   •  Відмова підписати акт контрагентом (роботи, послуги) – що далі робити та як підготуватися до суду?
   •  Прострочка доставки – чи дає право відмовитися від товару (послуги)?

РОЗІРВАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ. НЕДІЙСНІСТЬ. НЕУКЛАДЕНІСТЬ. ФІКТИВНІСТЬ.

33. РОЗІРВАННЯ / ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.
 Порядок розірванняДострокове розірвання. Нові можливості зміни умов/розірвання договору в односторонньому порядку. Істотне порушення умов договору - як підстава для одностороннього розірвання. Істотна зміна обставин як підстава для розірвання договору / відмови боржника від виконання договору. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони (підстави, різниця, наслідки). Одностороння відмова. Розірвання договору за рішенням суду. Момент та наслідки розірвання договору у суд порядку. Спосіб захисту: “визнання договору припиненим”.
34. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ (ЇХ ЧАСТИН) НЕДІЙСНИМИ. Нові додаткові вимоги ВС.
   •  Правові наслідки недійсності правочину, його частин. Проблеми добросовісного набувача - вилучення майна (наслідок визнання).
   •  Право особи на звернення з позовом про визнання договору недійсним. Оспорювання правочину особою, яка не була його стороною. Право акціонера на звернення з позовом про визнання недійсним договору. Хто має право пред’явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці)?
   •  Аналіз правових підстав, за якими правочини визнаються недійсними. Подолання колізій. Помилки. Зміни.
   •  Визнання недійсними окремих умов договору.
   •  Визнання недійсним договору купівлі-продажу, договору оренди земельної ділянки.
   •  Фіктивні, удавані, нікчемні правочини.
   •  Визнання недійсним договору, що є “неукладеним”. Визнання недійсним розірваного/припиненого договору.
   •  Момент недійсності правочину. Момент недійсності договору оренди.
   •  Податкові аспекти. Можливості для віндикації. Строк позовної давності для визнання.
   •  Спеціальна правосуб’єктність юр. особи, „позастатутні угоди”, колізії. ВСУ, ВГСУ.
   •  Позови про визнання договору дійсним.
   •  Стягнення заборгованості по договору, визнаному недійсним.
   • "Віндикаційний" vs "негаторний" vs "кондикційний" позови.
35. Визнання недійсними Документів, що не є договорами:  Акти прийому-передачі, Накладні, Довіреності, Накази про призначення директором. Наслідки: ухилення від визнання боргу погашеним, штучне створення боргових зобов’язань. Визнання недійсними податкових документів. Судова практика і практика ДФС - нові тенденції.
36. Визнання договорів НЕУКЛАДЕНИМИ (як спосіб ухилення від повернення боргу). Нова судова практика. Зміни.
37. Добросовісний вигодонабувач.  Повернення майна - (НЕ)можливості. Реституція як спосіб захисту. Віндикаційний позов. Поради.  Як добросовісному набувачеві зберегти майно, якщо вперше воно було відчужене з порушеннями?
38. Нікчемні та оспорювані договори: наслідки для сторін. Визнання нікчемних договорів дійсними. Позиція ВСУ.
39. Визнання через суд відсутності прав - новий вид спорів за ГК. Припинення через суд зловживання правом - за ЦК.
   • Судова практика на прикладі стягнення штрафних санкцій, вимоги дострокового повернення кредиту, діяльність АТ…
40. Науково-правова експертиза - як новий інструмент в арсеналі засобів практикуючого юриста. Правовий статус таких експертиз. Законодавчі підстави проведення. Роль та значення у судовій практиці. Конкретні приклади проведення експертиз у різних галузях права.
41. ФОРС-МАЖОР. Як правильно сформулювати? Практика. Нове ВГСУ. Форс-мажор (АТО, валютна виручка). Зупинення нарахування пені (а не звільняють від такої). Безумовне звільнення від відповідальності. Форс-мажор (як причина прострочення оплати) НЕ звільняє від відповідальності передбаченої ст. 625 ЦКУ (ВСУ 2017).
42. HARDSHIP.  Після укладення обставини істотно змінилися. Виконання договору стало вкрай невигідним. Сторона не отримає при виконанні результату, на який розраховувала. Одностороння зміна умов. Що можна віднести до hardship (курс валют, інфляція, що ще)? 

ФІКТИВНІСТЬ, БЕЗТОВАРТІСТЬ, РЕАЛЬНІСТЬ. Удавані, нікчемні правочини. Контрагенти. ДФС.

43. Договори, бухгалтерія і податківці – хто кого.
44. Ризикова зона. Які операції підпадають під визнання «безтоварними», «фіктивними»«нереальними», «недійсними»«нікчемними».
45. Податкові наслідки фіктивних господарських операцій. Як тепер доказується умисел. Судові доктрини.
46. Практика ДФС. Методичні рекомендації. Правовий аналіз угод.
47. Практика ВСУ щодо фіктивних контрагентів: чим відрізняється від позиції Верховного Суду України? Позиція ЄСПЛ. 
48. Від імені фіктивного контрагента не можуть бути видані первинні документи! Автоматична безтоварність усіх госп операцій!
Отже, немає права на податковий кредит та витрати по всьому "ланцюгу" контрагентів!
49. Реальність угод та фіктивні контрагенти: сучасна практика перевірок та суд практика. Наявність розбіжностей в реєстрах податкового органу, підробленість підпису, ненадання податкової звітності, неможливість проведення зустрічної звірки, відсутність підприємства по місцезнаходженню, відсутність товарно-транспортних накладних, трудових ресурсів, ОЗ, виробничих активів, складських приміщень тощо).
50. Мінімізація ризиків. Договірні оговорки та процедура перевірки контрагентів.
51. Vожливість передбачити у договорі відповідальність контрагента за наслідки податкової перевірки.
52. Доказування в податкових спорах. Зміщення акцентів. Доказова база та її оцінка. Збільшення уваги судів до даних бух.обліку, як доказу у договірних спорах, роль бухгалтера

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Штрафні санкції. Як правильно встановити в договорі та застосувати?!

53. ШТРАФНІ САНКЦІЇВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
   •  Як правильно встановити? Штрафні (пеня, штрафи), оперативно-господарські санкції...
   •  Одночасне стягнення (по договору та закону) неустойки, штрафу, пені, інфляційних, річних, договірної шкоди, неотриманого доходу. Де межа?
   •  Штрафні санкції, їх розмір. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи ВГСУ. Вина.
   •  Пеня. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов’язання на прикладі розірвання договору оренди.
   •  Застосування відсотків, % (536, 625 ЦКУ). Проценти: як частина боргу, як санкція. Чи стали % обов’язкові?
   •  Інфляційні витрати. Річні %. Нарахування та стягнення iнфляцiйних i вiдсоткiв рiчних пiсля прийняття судового рiшення. Приклади. Зразок позовної заяви. Невиконання рішення суду як порушення Першого протоколу до Конвенції з прав людини.
   •  Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Розмір неустойки. Зменшення розміру за рішенням суду (ч. 3 ст. 551 ЦК України). 
   •  Комерційний кредит. „Користування чужими коштами” - підстава стягнення відсотків. Нове в практиці - відсотки за товарним кредитом.
   •  Оперативно-господарські санкції. Одностороння відмова (зі звільненням від відповідальності) від: виконання зобов’язань / прийняття виконання, оплати, зміна порядку оплати, відвантаження / виконання робіт / надання послуг.
   •  Відступне при відмові від договору.
   •  Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності.
   •  Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій?
   •  Звільнення від відповідальності!  Можливості. Підстави. Оцінка з погляду суду.
54. ЗБИТКИ. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ - нове у регулюванні.
   •  Визначення розміру (в т.ч. прострочення платежу). Договірний розмір шкоди та його наслідки для суд розгляду спору.
   •  Неотриманий доход (втрачена вигода): практика стягнення (+судова). Нюанси для відключення електроенергії.
   •  Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов’язань.
   •  Збитки від податкових перевірок з вини контрагента.
55. ПДВ. Солідарна відповідальність (постачальника, покупця). Податкові застереження:відшкодування контрагентом втраченого податкового кредиту, валових витрат.
56. Адміністративно-господарська, цивільно-правова відповідальність за невиконання договору. Строки застосування. Види санкцій.
Чи вичерпний перелік санкцій? Хто застосовує фінансові, економічні, штрафні санкції, встановлені законодавством?
57. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання за ЦК (625 ЦК) та ГК (ст.231, 232 та 343). Нюанси.
58. Зберігання та знищення документів щодо строків давності. Втрата документів, наслідки. Особливості для податкових документів.
ОСОБЛИВОСТІ ТА НЮАНСИ ЗЕД ДОГОВОРІВ (ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ). 
59. Типові помилки і ризики. Рекомендації.
60. Особливості ЗЕД договорів.
61. Помилки при укладанні. 
62. Рекомендації для уникнення ризиків.
63. 
Рекомендації з формулювання положень для нетипових ситуацій. Нюанси ЗЕД контрактів по типовим формам асоціацій (GAFTA / FOSFA). Поставка на умовах FOB.  Імпорт обладнання. Валютне застереження й формула розрахунків та інші нетипові умови.
 
КОНКРЕТНІ ДОГОВОРИ. Зміни в оподаткуванні та регулюванні за ПКУ.
64. Значення договору для оподаткування. Трактування в податковому законодавстві змісту договору з метою оподаткування.
65. Донарахування податків в результаті перекласифікації договорів. Практика доктрини ВАСУ на прикладі перекласифікації договорів/операцій для оподаткування (одні угоди/операції прикривають інші). Притворні, фіктивні угоди. Суд.практика.
66. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА. Укладення договорів.
   • Безтоварність та фіктивність. На що звернути увагу при складанні договорів, щоб операцію не визнали вдаваною чи притворною.
   • Перехід права власності (в т.ч. новели за договором міни).
   • Нюанси предплати, кредиту, відстрочки (можливість нарахування %).
   • Ціна в договорі: податкові моменти! Нові умови визначення ціни і перевірки якості товарів. Договірна шкода.
   • Істотні умови, зміст: судова практика. Держстандарти, технічні умови: чи обов’язкові?
   • Нові вимоги, перспективи застосування правил “Інкотермс” (265 ГК).
   • Форма: нотаріальна, держреєстрація.
   • Специфіка відчуження нерухомості.
67. ДОГОВІР ОРЕНДИ (в т.ч. нерухомості, житлових приміщень, транспортних засобів, землі, лізинг).
   •  Форма договору. Строк: можна укласти „безстроковий” договір оренди приміщення? Пролонгація/ Переукладення договору: різниця, наслідки.
   •  Дотримання строків повернення майна з оренди.
   •  Стягнення неустойки за прострочення виконання зобов'язання щодо повернення об'єкта оренди.
   •  "Поновлення" vs "переважне право наймача на укладення" договору оренди на новий строк. Застосування судами практики ЄСПЛ.
   •  Ефективний спосіб захисту порушених прав при поверненні майна з оренди.
   •  Підтвердження факту повернення майна.
   •  Відстрочка виконання рішення про повернення майна з оренди.
   •  Розірвання договору оренди у разі не допуску орендаря до об'єкта оренди.
   •  Одностороння відмова від оренди. Визнання дог. оренди неукладеним, недійсним. 
   •  Орендна плата. Як примусити платити - поради. Поліпшення і створення нового майна.
   •  Оренда державного, комунального майна.
 Оренда земельної ділянки. Спори про знесення МВФів. Практика.
68. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (у т.ч. консультаційних, маркетингових, інжинірингу, інформатизації).
69. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ, КОМІСІЇ. Агентський договір. Комерційне посередництво. Зовнішньоекономічна (ЗЕД) комісія - нюанси ПДВ.
70. ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ст.634 ЦК). Публічний договір. Договір на користь третьої особи. Договір новації.
71. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ. Безкоштовна роздача товарів. Подарунки фіз.особам без податків? Коли дарування не вважається даруванням?
72. ДОГОВІР ПОЗИКИ. Коли виникають умовні відсотки? 
73. ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТЮ БАНКІВ (Кредити, Депозити). Новели законодавства та спорів! Судова практика. Популярні шахрайства.
   • Закон про відновлення кредитування. Відновлення чи посилення позицій банків?
   • КРЕДИТНІ взаємовідносини. Судові спори про стягнення кредитів та звернення стягнення на іпотеку. Практика Верховного суду. Докази, що підтверджують наявність заборгованості. Фальшивість доказів. Позовна давністьСтягнення заборгованості. Реструктуризація проблемної заборгованості, варіанти та наслідки.
  • ДЕПОЗИТНІ відносини з банками, кредитними союзами. Стягнення депозитів, в т.ч. з проблемних банків. Стягнення депозитів з ФГВФО.
   • Використання картокІпотека. Підстави визнання договорів іпотеки недійсними. Суд.практика.
   • Нова позиція ВС по штрафними санкціям і процентам, посилання в договорі на банківські сайти тощо.
   • Особливості доказування – нова позиція ВС.
   • НЕПЛАТОСПРОМОЖНІ БАНКИ. Тимчасова адміністрація. ФГВФО. Повернення кредитів та депозитів. Повернення сум що перевищують гарантовані суму. Повернення вкладів юр особамиОскарження договорів визнаних нікчемними. Повернення вкрадених вкладів.
74. ДОГОВІР ПОРУКИ. Новели. Припинення поруки. Гарантія. Притримання. Інші види забезпечення зобов'язань (546 ЦК).

72. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ. Підводні камені. Види схову. Складські свідоцтва. Договір схову з адвокатом: зберігання первинної документації.
73. ФАКТОРИНГ. 
74. ТРУДОВІ КОНТРАКТИ. Трудові спори. Принципові зміни Верховного суду.
   •  Тимчасові працівники, відео спостереження, робочий час, обшуки, прослуховування, використання «детектору брехні», можливість використання форс-мажору у трудових відносинах.
   •  Застосування норм ЦКУ до трудових спорів.
   •  ДФС. Фіктивні трудові відносини. Відмінності трудових і цивільно-правових договорів, що краще ? Позиція Міжнародної організації праці.
   •  Ризики оцінки цивільно-правових договорів, як трудових відносин. Використання проти роботодавця свідчень працівників.
   •  Нові вимоги до оформлення труд.відносин. Нова компетенція податківців і практика перевірок.
   •  Контракти – відмінності від трудового договору, помилки при укладанні, наслідки.
   •  Повідомлення ДФС про укладення трудового договору – як і коли не потрібно. Офіційні роз’яснення.
   •  Матеріальна відповідальність працівника – помилки, як правильно застосувати. Договори про повну мат. відповідальність.
   •  Звільнення і відсторонення від посади керівників. Нюанси.
75. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ, ЯКИХ НЕМАЄ В КОДЕКСАХ. Мерчандайзинг, дилерські, консигнація. Помилки за матеріалами суд.практики.
76. ЗМІШАНІ ДОГОВІРНІ КОНСТРУКЦІЇ (декілька договорів в одному). 

Вартість включає: 

лекції, консультації кваліфікованих фахівців (2 повних дня), відповіді на питання, ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ та АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ (понад 500 слайдів); обіди в ресторані, кава-брейки,  ділові аксесуари, сертифікат.

Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

Проверьте отсутствие пробела до и после адреса

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес: [email protected]
В связи с постановлением Кабинета министров Украины №211 от 11 марта 2020 года "О защите населения от инфекционных болезней" многие мероприятия переносятся на более поздние даты или переводятся в он-лайн формат. Так как переносы происходят в режиме реального времени, то не все изменения внесены. После регистрации на мероприятия ближайших недель вы будете уведомлены об актуальной дате или форме проведения мероприятия. Извините за неудобства.
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: +38-067-559-85-21, 093-567-21-03, 050-333-56-90, 094-956-00-10, (048) 703-70-10.