Телесно-ориентированная терапия, Одесса, Киев 2021 Работа со сновидениями, Одесса, 2022 Гештальт, Одесса, 2022 Сексология он-лайн, 2022
view counter

Арт-терапия: теория и практика. Мультимодальный подход. Обучение арт-терапии

Заполнить заявку
ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
Дата начала мероприятия: 
 • пт, 25 Мар, 2022 - 14:00
Город: 
Киев
Тип мероприятия: 
Обучающий курс
Продолжительность: 
3 дней
Целевая аудитория: 
Курс призначений для практичних і медичних психологів, соціальних працівників, педагогів, студентів старших курсів психолого-педагогічних спеціальностей і представників творчих професій
***
Стоимость /для 1 чел./: 
3000 грн
*за один трехдневный модуль (всего 12 модулей). Оплата вносится за два модуля наперед
Ведущий мероприятия: 
Алёна Вознесенская

Алёна Вознесенская – кандидат психологических наук; арт-терапевт, семейный психотерапевт. Стаж научно-исследовательской работы более чем 15 лет в Институте социальной и политической психологии Академии педагогических наук Украины, Стипендиат Кабинета Министров Украины как молодой ученый, Почетная грамота Министерства Образования и Науки Украины за многолетний добросовестный труд, личный взнос в подготовку высококвалифицированных специалистов, плодотворную научно-педагогическую деятельность
 

Юлия Гундертайло

Юлия Гундертайло - психолог, занимается научно-исследовательской деятельностью с 1996 года (НИИ социальной и политической психологии), автор более 20-ти публикаций в научных и научно-популярных изданиях, средствах массовой информации; консультант в телепередачах (ISTV, 5 канал, НТВ, 1+1, 1-й национальный) и радиопередачах (радио "Эра"). Соучредитель "Арт-терапевтической ассоциации"

Людмила Мова

Людмила Мова –  доцент кафедры современной хореографии КНУКиИ, кандидат психологических наук, психолог, хореограф, дизайнер, ведущий специалист по техникам современного танца (техники контемпорари, импровизации и Лабан-анализ), специалист в области танцевально-двигательной и арт-терапии, преподаватель психологии и современного танца, ведущая психотерапевтических групп, индивидуального консультирования (юнгианский подход),  и мн. др. Автор более 40 научных статей и соавтор научных пособий «Современный Танец», «Арт-терапия в социальной сфере» и др.
 

Оксана Скнар

Оксана Скнар – кандидат психологических наук, практикующий арт-терапевт, психолог, член правления Арт-терапевтической ассоциации.  Автор более 60 публикаций в научной и научно-популярной литературе. Автор и ведущая тренингов, направленных на раскрытие ресурсов женственности / мужественности, активизацию творческого потенциала, повышение самооценки; проводит тренинги личностного роста

```Ведущий мероприятия: 
О.А. Бреусенко-Кузнєцов, доц., доктор психол. н.; О.Л. Вознесенська, ст. н. с., к. психол. н; Л.В. Мова, доц., к. психол. н., О.М. Скнар, ст. н. с., к. психол. н., М.Ю. Сидоркіна, к. психол. н., Л.В. Галіцина, Ю.Д. Гундертайло, Н.О. Єщенко, Рубан В.В
Регламент мероприятия: 
12 модулей по 3 дня (24 ак. часа) каждый - один раз в 1-1,5 месяца, Время работы: пятница - 14.00-21.00; суб., воскр. - 11.00-19.00. Зачисление на курс - по предварительному собеседованию и анкетированию. Новый поток - 25-27 марта 2022 года (присоединиться можно до 2 модуля включительно)

Курс спрямований на ознайомлення психологів з практикою застосування арт-терапевтичних технологій у консультуванні та психотерапії. Особлива увага приділяється розвитку тілесної й емоційної чутливості, а також умінню по-творчому вирішувати терапевтичні й дидактичні завдання.

Основна мета: оволодіти теорією та практичними навичками роботи з методами арт-терапії; розкрити особистісний потенціал учасників програми.

Основні завдання курсу "Арт-терапiя: теорiя та практика":

 • набути досвід практичного застосування арт-терапії в групі;
  • ·оволодіти вмінням інтерпретувати, прогнозувати, корегувати поведінку іншої людини; спираючись на невербальні компоненти людського буття та продукти арт-діяльності;
  • розвинути емпатію, саморефлексію, сформувати професійну свідомість та етику.
  • покращити суб’єктивне самопочуття та укріпити психічне здоров’я.

Навчальна програма розрахована щонайменш на 360 годин

Студенти обирають для вивчення один з напрямів спеціалізації: танцювально-рухова терапія, казкотерапія, арт-терапія в роботі із сім’єю та подружжям, арт-терапія в подоланні психічної травми, арт-терапія в роботі з психосоматикою, музична терапія, драматерапія. Пропонуються інші додаткові теми для поглибленого вивчення. Програма передбачає участь в тренінгах особистісного зростання та супервізіях, індивідуальну та групову терапію, творчі завдання.

Команда провідних фахівців Асоціації пропонує своє авторське бачення навчання арт-терапії, де класичні методи доповнюються новаторськими, утворюючи науково-обґрунтований навчальний комплекс.

За підсумками навчання видається державне свідоцтво з підвищення кваліфікації та сертифікат ВГО “Арт-терапевтична асоціація”.

Вартість одного модуля - 3000 грн., можна приєднатися до 2-го модуля включно.

Регламент навчання:

12 модулів за півтора-два роки навчання (пятниця, субота, неділя, 24 години за модуль).

Варіативна складова курсу - 7 спеціалізацій за вибором:

 • танцювально-рухова терапія,
 • казкотерапія,
 • арт-терапія в роботі із сім’єю та подружжям,
 • арт-терапія в подоланні психічної травми,
 • арт-терапія в роботі з психосоматикою,
 • музична терапія,
 • театрально-драматичні форми арт-терапії.

Курс підвищення кваліфікації «Теорія і практика арт-терапії: розмаїття підходів» для соціальних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів, педагогів, що працюють у навчальних закладах та соціальній сфері

Автори і викладачі курсу – це команда фахівців (кожен в своєму напрямку і є майстром в певній тематиці та виді арт-терапії), які пропонують слухачам ознайомитися з різними підходами – це й динамічна арт-терапія, і робота з символами, і постмодерністський підхід, і фольклорна арт-терапія, і гештальт-орієнтована арт-терапія, і трансперсональна тощо. Здебільшого, ми всі тримаємося позиції мультимодального підходу, де різні творчі модальності поєднуються в межах однієї сесії.

Основна мета курсу: отримати теоретичне підґ-рунтя та практичний досвід використання методів арт-терапії та розкрити і розвинути особистісний потенціал учасників. В фокусі уваги є не кількість методик, а здатність майбутнього фахівця гнучко підходити до процесу допомоги особистості, пропонувати клієнтові такі методи та методики, що найкращим чином вирішують його проблеми, бути вільним у виборі власних форм акціальної поведінки в роботі з людьми.

Навчальна програма розрахована щонайменше на 460 годин (за умови отримання однієї спеціалізації) – лекції, семінарські та практичні заняття, супервізійні заняття (розгляд клієнтських випадків, що передбачають клінічну практику студентів під патронатом супервізора), а також заняття з особистісного розвитку, ведення власного арт-терапевтичного щоденника, навчальні перформанси та інші мистецькі акції.
Основну увагу зосереджено не на певних методиках, а на формуванні певних компетен-цій студентів. Лише в цьому випадку фахівець зможе працювати екологічно по відношенню до клієнта і до самого себе.

Серед методичних принципів навчання арт-терапевтів виділяємо:

 • принцип толерантного прийняття й сприйняття: безоцінність, відсутність критики, порівняння;
 • принцип позитивного мислення: акцент на потенційних можливостях, підтримці й стимуляція пошукової активності;
 • принцип опори на унікальність : кожний – неповторна особистість;
 • принцип безпеки й конфіденційності творчості;
 • принцип спонтанності творчості: свобода в темпах роботи, виборі матеріалів, вправ, стилів, жанрів, право експериментувати;
 • принцип імпровізації: пошук власних способів самовираження, розкутість.

Основні завдання курсу підвищення кваліфікації:

 • Набути досвіду практичного застосування різноманітної творчої психотерапевтичної діяльності в групі.
 • Розвинути уміння інтерпретувати, прогнозувати, корегувати поведінку іншої лю-дини, спираючись на невербальні компоненти людського існування та результати творчої діяльності.
 • Розвинути емпатію, саморефлексію, сформувати професійну свідомість та здібно-сті до комунікації, як складову професійно важливих соціально-когнітивних та комуніка-тивних умінь.
 • Розвинути творчий потенціал фахівця у вирішенні професійних завдань.
 • Покращити суб’єктивне самопочуття й зміцнити психічне здоров’я

Команда провідних фахівців Асоціації пропонує своє авторське бачення навчання арт-терапії, де класичні методи доповнюються новаторськими, утворюючи науково-обґрунтований навчальний комплекс.

Серед викладачів: О.А. Бреусенко-Кузнєцов, доц., доктор психол. н.; О.Л. Вознесенська, ст. н. с., к. психол. н; Л.В. Мова, доц., к. психол. н., О.М. Скнар, ст. н. с., к. психол. н., М.Ю. Сидоркіна, к. психол. н., Л.В. Галіцина, Ю.Д. Гундертайло, Н.О. Єщенко, Рубан В.В., Ю.М. Скибицька та ін.

За підсумками навчання видається державне свідоцтво з підвищення кваліфікації та сертифікат ВГО “Арт-терапевтична асоціація”.

Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

Проверьте отсутствие пробела до и после адреса

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес: [email protected]
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: +38-067-559-85-21, 093-567-21-03, 050-333-56-90, 094-956-00-10, (048) 703-70-10.