Игра онлайн Богиня в каждой женщине Гештальт, Одесса, 2023 Телесно-ориентированная терапия, Онлайн 2022 Сексология он-лайн, 2023
view counter

Оперативне управління підлеглими та бізнес-процесами. Найповніший практикум для керівника

Заполнить заявку
ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
Город: 
он-лайн
онлайн заняття в Zoom
Тип мероприятия: 
Тренинг
Продолжительность: 
3 дней
Целевая аудитория: 
руководители всех уровней
***
Стоимость /для 1 чел./: 
4900 грн
*4900 грн до 9 грудня; 5500 грн до 15 грудня; 6500 грн з 16 грудня; - 10% за двох та більше учасників. При скасуванні бронювання не менше ніж за 3 дні ми повернемо вам повну суму
Ведущий мероприятия: 
Сокуренко Игорь

Игорь Сокуренко  – сертифицированный консультант по управлению (Амстердамский стандарт ICMCI), PhD (к.є.н.); бизнес-тренер с 1995 года, член Всеукраинской Ассоциации по Управлению (IMC-Ukraine) с более чем 25-летним опытом управленческого консультирования и обучения компаний Украины, член национального Института консультантов по управлению. Провел более 20 000 тренинг-часов; обучил более 15 000 менеджеров по продажам и топ-менеджеров.

Регламент мероприятия: 
21, 23, 24 грудня Тривалість: 3 дні (3 заняття по 3 години) 18:30 - 21:30, Сертификат надається

Цей тренінг для вас, якщо ви:

ВЛАСНИК, КЕРІВНИК БІЗНЕСУ:

 •     Зрозумієте основи системного управління підприємством
 •     Побудуєте систему ефективного управління бізнес-процесами
 •     Дізнаєтесь, як із "пожежника" стати регулярним менеджером
 •     Отримаєте ряд сучасних інструментів мотивації різних категорій персоналу

ТОП ТА ЛІНІЙНИЙ КЕРІВНИК:

 •     Усвідомите суть та основні інструменти влади
 •     Розберетеся з "вітамінами" менеджера за Адізесом
 •     Навчитеся ефективно приймати управлінські рішення
 •     Опануєте принципи делегування
 •     Розберетесь із сучасними інструментами матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу

КЕРІВНИК-ПОЧАТКІВЕЦЬ:

 •     Опануєте базові елементи Кола управління
 •     Навчитеся безконфліктно переводити вчорашніх колег та друзів – у категорію підлеглих
 •     Опануєте логіку процесу ухвалення управлінського рішення
 •     Навчитеся ефективно делегувати завдання та мотивувати підлеглих

МАЙБУТНИЙ КЕРІВНИК (КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ):

 •     Зрозумієте суть конфлікту інтересів керівника та підлеглого
 •     Навчитеся приймати ефективні рішення
 •     Зрозумієте, як правильно ставити завдання та контролювати їх виконання
 •     Навчитеся розрізняти мотивацiйнi типи людей і зрозумієте особливості управління кожним із них

У чому унікальність тренінгу?

 • Тренінг побудований на 20-річному досвіді менторингу власників та ТОП-керівників малого та середнього бізнесу.
 • Усі інструменти, які ви отримаєте, пройшли апробацію та впровадження на десятках підприємств.
 • Запропоновані інструменти ефективні як для прокачування діючих керівників, так і для підготовки кадрового резерву.

За 3 дні інтенсивного навчання ви

 • Опануєте модель лідерського управління підлеглими
 • Вивчите техніку поетапного прийняття управлінських рішень
 • Підвищите ефективність адміністрування бізнес-процесів
 • Опануєте інструменти тайм-менеджменту та делегування
 • Навчитеся грамотно спілкуватися за горизонталлю та вертикаллю
 • Отримаєте робочу модель нематеріальної мотивації підлеглих

Програма тренінгу:

01 Роль та місце керівника. Управлінський аудит

 1. Хто керує? Особистий ресурс керівника.
 2. Навіщо керує? Система цілей та цінностей.
 3. Ким керує? Суб'єкти та об'єкти управлінського впливу.
 4. Як керує? Стандарти та процедури, система адміністрування.

02 Цілевизначення та механізм прийняття ефективних управлінських рішень

 1. Ціль компанії, мета підрозділу, професійна мета керівника.
 2. Техніка та етапи прийняття управлінських рішень.
 3.  Моделі ситуаційного аналізу на вирішення управлінських завдань.
 4.  Коли управлінське завдання стає управлінською проблемою.
 5.  Технологія продажу управлінського рішення. Метод Change Master.
 6.  Як працювати з опором команди.

 03 Адміністрування робочих бізнес-процесів

 1. Технологія «обмеження хаосу».
 2. Контроль як інструмент керування.
 3. Підвищення керованості через організаційний порядок.
 4. Робочі стандарти та процедури.

04 Управління та лідерство

 1. Лідерство та стилі управління. Діагностика домінуючого стилю.
 2. Ефективність різних стилів управління у різних управлінських ситуаціях.
 3. Управлінське «его» - можливості та ризики.

05 Раціональне використання робочого часу та особиста ефективність

 1. Критерії оцінки результативності менеджера.
 2. Планування та розподіл тимчасових витрат менеджера.
 3. Хронос та кайрос у плануванні.
 4. Делегування відповідальності та повноважень. Що необхідно враховувати для правильного делегування повноважень своїм підлеглим.

06 Ефективна комунікація менеджера за горизонталлю та вертикаллю

 1.  Що допоможе зробити комунікацію з нашими підлеглими інструментом для досягнення спільних цілей.
 2.  Як ефективно побудувати взаємодію з безпосереднім керівником та з керівниками суміжних підрозділів.

07 Як спонукати підлеглих працювати з повною віддачею?

 1. Діагностика індивідуальних мотиваційних типів підлеглих.
 2. Інструменти та методи матеріального та нематеріального стимулювання.
 3. Ефективні стимули кожного мотиваційного типу співробітника.
 4. Чому той самий стимул одного співробітника мотивує, а іншого демотивує.
 5. Що впливає на лояльність працівників та допомагає нам їх утримати?


Рост компетенций менеджера – это движение от неэффективной суеты к эффективному бездействию.

Цель семинара - повысить уровень управленческих компетенций.

Задачи семинара:

 •  Уяснить, в чем суть лидерства, власти, полномочий и ответственности в управлении людьми и процессами.
 •  Получить инструменты безболезненного перехода на удаленное управление.
 • Повысить эффективность в выполнении основных функций менеджмента: принятие решений, планирование, делегирование, организация, мотивация, контроль и обратная связь.
 • Освоить эффективную модель нематериальной мотивации подчиненных и основные принципы делегирования.
 • Ознакомиться с инструментами повышения личной эффективности.

Программа тренинга:

1. Роль и место руководителя. Управленческий аудит.

 • Кто управляет? Личный ресурс руководителя.
 • Зачем управляет? Система целей и ценностей.
 • Кем управляет? Субъекты и объекты управленческого воздействия.
 • Как управляет? Стандарты и процедуры, система администрирования.
 • Стили управления и роли руководителя по методологии И.Адизеса, Блейка-Моутона, С.Кови.

2. Целепологание и механизм принятия эффективных управленческих решений

 • Цель компании, цель подразделения, профессиональная цель руководителя.
 • Техника и этапы принятия управленческих решений.
 • Модели ситуационного анализа для решения управленческих задач.
 • Когда управленческая задача становиться управленческой проблемой.
 • Технология продажи управленческого решения. Метод Change Master.
 • Как работать с сопротивлением команды.

3. Администрирование рабочих бизнес-процессов

 • Технология «ограничения хаоса».
 • Контроль как инструмент управления.
 • Повышение управляемости через организационный порядок.
 • Рабочие стандарты и процедуры.

4. Управление и лидерство

 • Лидерство и стили управления. Диагностика доминирующего стиля.
 • Эффективность разных стилей управления в различных управленческих ситуациях.
 • Управленческое «эго» - возможности и риски.

5. Рациональное использование рабочего времени и личная эффективность

 • Критерии оценки результативности менеджера.
 • Планирование и распределение временных затрат менеджера.
 • Хронос и кайрос в планировании.
 • Делегирование ответственности и полномочий. Что необходимо учитывать для правильного делегирования полномочий своим подчиненным.

6. Эффективная коммуникация менеджера по горизонтали и вертикали

 • Что поможет сделать коммуникацию с нашими подчиненными инструментом для достижения общих целей.
 • Как эффективно построить взаимодействие с непосредственным руководителем и с руководителями смежных подразделений.

7. Как побудить подчиненных работать с полной отдачей?

 • Диагностика индивидуальных мотивационных типов подчиненных.
 • Инструменты и методы материального и нематериального стимулирования.
 • Эффективные стимулы для каждого мотивационного типа сотрудника.
 • Почему один и тот же стимул одного сотрудника мотивирует, а другого демотивирует.
 • Что влияет на лояльность сотрудников и помогает нам их удержать?

Цель приезда на тренинг – пища для мозгов + новые методы. Ушел с полной головой новых идей. Неделя бессонных ночей обеспечена.

Калиберда Павел – начальник управления андеррайтинга и методологи СК «Мотор-Гарант»

Эффективный тренинг. Хорошая энергетика, позитивный настрой. Очень много полезной и недостающей информации. Надеюсь, что мне поможет. Желаю успехов. Спасибо.

Опря Мария – руководитель, ведущий дизайнер Creatiff style

Вся информация интересная, полезная и мы готовы ее применять у себя. Очень впечатлили знания тренера и харизматичность, слушать было комфортно. Спасибо!

Креденцер Алена – генеральный директор ЧП Прогрессфарм

Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

Проверьте отсутствие пробела до и после адреса

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес: [email protected]
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: +38-067-559-85-21, 093-567-21-03, 050-333-56-90, 094-956-00-10, (048) 703-70-10.