Телесно-ориентированная терапия, Онлайн 2023 Гештальт, Одесса, 2023 Игра онлайн Богиня в каждой женщине Сексология онлайн 2023
view counter

Управління прибутковістю товарних запасів та ефективністю інвестицій у запаси

Заполнить заявку
ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
Дата начала мероприятия: 
Это мероприятие уже прошло
Город: 
он-лайн
ZOOM
Тип мероприятия: 
Тренинг
Продолжительность: 
2 дней
Целевая аудитория: 
власників / СЕО компаній / Директорів з продажу, комерційних директорів, ТОП менеджменту, зацікавлених осіб
***
Стоимость /для 1 чел./: 
3700 грн
Ведущий мероприятия: 
Игорь Немировский

Игорь Немировский –  бизнес-тренер с опытом работы финансовым директором, руководителем одного из крупнейших холдингов. Управляющий партнер, консультант и бизнес тренер с опытом работы финансовым директором, руководителем одного из крупнейших холдингов – лидеров рынка в Украине в сегменте дистрибуции. Практический опыт топ-должностей и управления – более 19 лет, в т.ч опыт работы генеральным директором, финансовым директором, одного из лидирующих холдингов в дистрибуции

Инна Старожукова

Инна Старожукова – бизнес-тренер с более чем 18-ти летним практическим опытом управления финансами холдинговых структур крупного бизнеса. Эксперт-практик в области финансов, бюджетирования, системы сбалансированных показателей, управленческого учета, анализа и отчетности. Огромный опыт формирования системы управленческого учета и отчетности по KPI, постановки технических заданий по организации финансового управления и управленческому учету для внедрения ERP-систем для группы компаний.

Регламент мероприятия: 
2 дні по 4 години з 10:00 до 14:00

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ:

Блок 1: Бізнес аналіз: пошук драйверів зростання продажів та прибутку бізнесу за допомогою управління Прибутком товарних запасів
Аналіз ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ: за привабливістю та вкладом у прибуток

- Аналіз Регіонів / Ринок збуту /Каналів продажів.
- Стратегічні регіони / країни / канали збуту ;
- Як підвищити прибуток у короткостроковому та довгостроковому періоді?
- Які продукти найперспективніші з погляду розвитку бізнесу та прибутку компанії?
- ТОП 5(10) Найперспективніші продукти / послуги, що забезпечують 80% вкладу у прибуток компанії
- ТОП швидкозростаючих категорій;
- ТОП швидкопадаючих категорій;
-  Товарні категорії лідери зростання
- Товарні категорії лідери падіння
- Оцінка та рейтинг товарних груп та категорій;
- Топ SKU щодо зростання цін
- Джерела зростання бізнесу та Двигуни зростання бізнесу;
- Томограма зростання бізнесу;
- Які 1-10% товарних категорій, які забезпечують 60-80% прибутку
- Продукти «Зірки»
- Хто ті, 5-10% SKU, які забезпечують 50-75% продажів / маржі;
ВИСНОВКИ ПРОДУКТОВОГО АНАЛІЗУ БІЗНЕСУ:
- Рейтинг Брендів / товарних груп та категорій за показником GMROE / GMROI
- Найперспективніші ринки збуту / країни / міста / області для розвитку
- Найбільші сегменти та найшвидше зростаючі сегменти
- Динаміка та перспективи галузі. Зростання / падіння галузі.
- Зростання галузі / сектора / сегменти / клієнти / категорії ...
- ТОП каналів збуту / ТОП ринків /ТОП регіонів / ТОП продуктів /ТОП сегментів /Топ клієнтів
- ТОП товарних категорій

Блок 2: МЕТОДИ АНАЛІЗУ АССОРТИМЕНТУ. МОДЕЛЬ ПРИБУТКУ КОМПАНІЇ. ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
СПОСОБИ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ АССОРТИМЕНТУ  

- АВС-аналіз: принципи розрахунків, варіанти розрахунків
- Аналіз асортименту за допомогою ABCDXN аналізу
- HML-аналізу
-  XYZ-МЕТОД.XYZ-аналіз: принципи розрахунків, сфери застосування
- XYZ-аналіз в управлінні асортиментом та запасами, система формування замовлення постачальнику
- суміщені матриці АВС-XYZ у системі управління асортиментом
- Математична модель залежності Широти асортименту та обсягів продажу
- оптимальності та збалансованості асортименту АВСDX аналіз
- порядок проведення аналізу, автоматизація методики для відділу закупівель (шаблон тех. завдання)
- опис індексів, причини потрапляння товарів до груп з різними індексами
- автоматизація методики для відділу закупівель (у тому числі шаблону технічного завдання)
- Показники ефективності асортименту, торгової площі та персоналу
-  Kpi категорії постачальника для мереж
-  Kpi за товарною категорією
- Типи та функції товарних категорій. Асортиментні типи та їх функції

Як швидко підвищити прибуток? Як підвищити прибуток у довгостроковій перспективі?
-  Товарні запаси: Якість складу та рівень сервісу
- Модель DuPont у застосуванні до управління прибутковістю товарних запасів
- Як підвищити ROE (GMROI) товарних категорій/SKU?
- Побудова Моделі Прибули компанії
- 3 Важелі управління GMROE / GMROI
- Де зосереджено основні активи компанії?
- Як підвищити прибутковість, ROE вкладень у товарні запаси, оборотність товарів/запасів, які забезпечують 80% маржі/прибутку?

 

Блок 3: ВИВІЛЬНЕННЯ КАПІТАЛУ з ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ КОМПАНІЇ. БАЛАНСУВАННЯ для формування ОПТИМАЛЬНОГО АСОРТИМЕННТУ   
- Оцінка товарних запасів за ROE або GMROI
- Рейтинг товарних напрямків за ROE
- Норма рентабельності по ROE для компанії
- Як пов'язана маржинальність товарної категорії та оборотність
- Найпривабливіші товарні напрямки по ROE та напрямки, які не дотягують до встановлених норм компанії по ROE у товарній категорії / групі / бренді
- Модель прибутку компанії у товарних напрямках
- Куди вкладати інвестиції, а звідки забирати. Стратегії роботи з кожним із цих напрямків;
- Де, Як і Скільки? потрібно вивільнити грошей із товарних напрямів
- Де необхідно змінити ціноутворення і як ця зміна вплине на прибуток компанії
- Де заморожені гроші бізнесу: Забезпечити баланс - прибуток / Продажі /
- Розрахунок прибутку в залежності від зміни знижок у каналах збуту та вплив на прибуток

Балансування асортименту шириною. Оптимальний асортимент.
- МЕТОД ОЦІНКИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ АСОРТИМЕНТУ
- Оптимальна широта асортименту SKU
- Аналіз ефективності ШИРОТИ асортименту.
- Яка оптимальна широта асортименту для компанії
- Оптимізація неефективного товарного асортименту та вивільнення капіталу компанії
- Балансування товарного портфеля "% прибутку / % продажів / % складу / % полочного простору"
- Цілі у перспективі «ПРОДУКТ / ТОВАРИ».
 

Блок 3: УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯМ. Підвищення прибутковості. Цілі, Показники
- Зміна Ціноутворення. За якими Сегментами/Клієнтами потрібно підвищувати ціни
- Розумне ціноутворення та KVI
- Шаблон Оцінки зміни Цін та впливу зростання / зниження цін по кожному Сегменту на прибуток компанії
- Оцінка зміни цін та еластичність попиту
- Фокус групи для Оцінки еластичності спрсу при зміні цін
-  Оцінка впливу зростання продажів та інших факторів на прибуток
- Розрахунок знижок та маржі за Сегментами та їх вплив на підсумковий прибуток компанії
- Як стратегії дозволять досягти поставленої мети?
- Зростання частки у Гаманці Клієнта за стратегічно важливими Сегментами Клієнтів
- Зростання Продажів за стратегічно важливими Сегментами Клієнтів
-  Зростання маржинальної рентабельності Сегментів
-  Розширення найприбутковішого асортименту компанії в Стратегічних Сегментах Клієнтів
-  Фактори Здійснення покупки для стратегічних Сегментів Клієнтів

БЛОК 4. ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
- Як сформувати річні плани продажу по компанії
- Як від річних Планів перейти до щомісячних планів
- Як від річних Планів перейти до тижневого планування
- Індекс сезонності продажів по компанії. Методика розрахунку
- Планування продажів за Брендами / товарними групами / категоріями
- Індекс сезонності товарної категорії
- Планування товарних запасів у Бренді / товарній групі / категорії
- Нормування оборотності запасів та норм залишків товарів за Брендами / товарними групами / категоріями
- Планування складських товарних залишків
- Планування маржинальності за Брендами / товарними групами / категоріями
- Бюджети закупівель та розрахунків з Постачальниками

Блок 5. ЗВІТИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ. НЕОБХІДНІ АНАЛІТИКИ В ОБЛІКУ
- Вимоги до товарних аналітик:
- o Товарний класифікатор – Бренди, товарні групи, категорії та інше…
- o Аналітики на картках товару (А++, А+, В, С, D, Х, N; )
- o XYZ , HML та інші аналітики на картках товарів
- Звіти про якість складу
- Звіти про неліквіди у складських запасах
- Звіти про втрачені продажі
- Звіти про “Оптимальність асортименту” та надлишки асортименту у розрізі товарних категорій та груп
- Звіт про “Збалансованість асортименту”
- Звіти про продаж / Марже по (А++, А+, В, С, D, Х, N; XYZ, HML…. та інше)
- Звітність за Стратегічними Сегментами Клієнтів, звітність за Товарними запасами, звітність з Ціноутворення

Блок 6. KPI в УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ. МОТИВАЦІЯ КАТЕГОРІЙНИХ МЕНЕДЖЕРІВ І ЗАКУПНИКІВ  
- Kpi –мотивація для категорійних менеджерів та закупників
- Оцінка ефективності категорійного менеджера
- Шаблон Мотиваційного листа для категорійних менеджерів та менеджерів із закупівель
- Впровадженя системи мотивації

Блок 7. Дорожня карта підвищення прибутковості товарних запасів
- Дорожня карта підвищення Прибутковості Клієнтської бази
- Шляхова карта підвищення прибутковості товарних запасів
- Як забезпечити операційну досконалість роботи стратегічно важливих бізнес-процесів
- Цільові орієнтири щодо покращення бізнес-процесів
- Які стратегічно важливі навички потрібно розвивати в компанії
- Контролінг підвищення прибутковості клієнтської бази
- План дій. Відповідальні. Строки.

 • Чому варто пройти навчання у нас та в чому унікальність навчання?
  Методика Авторська, відтестована на Проектах зростання та розвитку бізнесу. Взято найдієвіші інструменти отримані авторами за 20 років загального досвіду впроваджень. Не витрачайте роки на те, що можна отримати у вигляді ключового досвіду за ці дні.
  Можливий індивідуальний супровід компанії після тренінгу для ефективного впровадження Системи.
 • Для кого: Закупників, продуктових та категорійних менеджерів, комерційних директорів, Директорів із закупівель, зацікавлених осіб
 • Мета програми: навчити як керувати та підвищити прибутковість запасів, підвищити показники вкладень інвестицій у товарні запаси

 • Бізнес-тренери:

Немировський Ігор Борисович  – Керуючий партнер, консультант та бізнес-тренер з досвідом роботи фінансовим директором, керівником одного з найбільших холдингів – лідерів ринку в Україні в сегменті дистрибуції.
- Практичний досвід Топ-посад та управління – понад 15 років.
- Досвід управління у групі компаній зі штатом понад 800 осіб.
- Досвід керівника проектів впровадження ERP-систем із боку Замовника (3 проекти).
- Досвід проектів повної формалізації та побудова системи управління бізнесом великих холдингів.
- Практичний досвід застосування всіх, пропонованих, інструментів менеджменту (від розробки методології до покрокової реалізації)
Розроблено кейсові програми навчання, які відрізняються багатим практичним матеріалом:
- Розробка та впровадження Стратегії на базі ССП.
- Системний бізнес: як власнику зробити бізнес-бізнесом.
- Абсолютна залучення персоналу: 100% покращення показників руками ваших співробітників.
- ВИДАТНИЙ КЕРІВНИК: Лідерство. Менеджмент. Управління людьми. Мотивація. Управління ключовими фінансовими показниками.
Автор 3-х книг: "Видатний керівник", "Бюджетування: від стратегії до бюджету", "Система збалансованих показників".
В даний час Генеральний директор та керуючий партнер консалтингової компанії, керівник напряму "Ефективний керівник".

Старожукова Інна Альбертівна – Тренер-ПРАКТИК з розробки та впровадження систем управлінського обліку та звітності (в ERP, 1с), бюджетування, оцінки результатів діяльності компанії за ключовими показниками ефективності, а також системи оплати праці за результатом KPI-мотивації.

Ключовий досвід:

 3 проекти впровадження управлінського обліку в ERP та один з них найшвидший у світі за оцінками Microsoft;
досвід впровадження у різних галузях: дистрибуція (автозапчастина, продуктів харчування, госптоварів), роздріб, послуги, виробництво;
досвід побудови фінансової служби, розробка функціональних обов'язків від результату кожної ділянки, повна регламентація роботи фінансового відділу;
досвід застосування управлінського обліку «як з нуля», так і «доведення до пуття того, що є»;
досвід застосування як у невеликих компаніях, так і холдингових структурах;
досвід постановки технічних. завдань для реалізації УУ в 1с як на регістрах, і на плані рахунків;
досвід реорганізації та розподілу функцій усередині фінансової служби за ведення управлінського обліку, бюджетування у максимально стислий термін та мінімальними ресурсами;
  Розроблено кейсові програми навчання, які відрізняються багатим практичним матеріалом:
- фінанси для керівників та нефінансових менеджерів;
- як запровадити та організувати управлінський облік;
- оплата праці за результатом: KPI-мотивація;
- бюджетування з шаблонами бюджетів та фінансовою моделлю;
- все, що необхідно знати власникам малого бізнесу про фінанси та бюджети;
 Співавтор 3-х книг: "Видатний керівник", "Бюджетування: від стратегії до бюджету", "Система збалансованих показників"

 • Регламент:
  9:50 реєстрація
  10:00 початок
  12:00 - 12:15  перерва
  14:00 (+/-) - закінчення

  Другий день - регламент той-же.

Вартість участі:
3,700.00 грн. - за одного учасника.
Для другого та третього учасника знижки 5% та 7% відповідно.

У вартість входить: інформаційно-консультаційне обслуговування, збірник матеріалів, обговорення доповідей та обмін думками з тренером.

P.S.: Ця програма передбачає можливість проведення корпоративного (індивідуального) замовлення зі спеціально розробленими прикладами та завданнями з урахуванням специфіки вашого бізнесу та рівня підготовки групи.

Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

Проверьте отсутствие пробела до и после адреса

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес: personal-trening@ukr.net
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: +38-067-559-85-21, 093-567-21-03, 050-333-56-90, 094-956-00-10, (048) 703-70-10.