Сексология для психологов 2020 Тренинг для женщин. Одесса 2020 Гештальт, Одесса, январь 2020 Гандапас в Киеве, февраль 2020
view counter

Асоціація психологів освіти. Громадська організація

Асоціація психологів освіти. Громадська організація

Громадська організація "Асоціація психологів освіти" є добровільним об'єднанням фізичних осіб,створена на основі спільності інтересів своїх членів для здійснення та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, інших інтересів та потреб у сфері неформальної освіти, культурної, виховної, просвітницької, науково-методичної, тренерської, консультативної, корекційно-розвивальної діяльності.

Метою діяльності Асоціації є консолідація зусиль висококвалфікованих кадрів в системі освіти на терені сприяння розвитку української психологічної науки, практики і освіти в області психології.

Головними цілями Асоціації є:

 • сприяння консолідації сил членів Асоціації і створення умов для якомога повної реалізації творчого потенціалу професійних психологів системи освіти;
 • сприяння забезпеченню захисту професійних, соціальних, освітніх, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів;
 • сприяння всебічному культурному розвитку, поширенню та розвитку психологічної освіченості населення України;
 • пропаганда досягнень психологічної науки в системі освіти, участь у поширенні і популяризації сучасних психологічних знань і психологічних технік;
 • сприяння підвищенню рівня і якості психологічної підготовки фахівців - не психологів, зайнятих у сферах роботи з дітьми (державне управління, керівництво трудовими колективами, загальна і професійна освіта, вища освіта, охорона здоров'я, проектування середовища проживання людей, техніки);
 • сприяння вдосконаленню системи підготовки та перепідготовки професійних кадрів всіх напрямків і рівнів;
 • сприяння самоосвіті та професійному самовдосконаленню фахівців у сфері психології протягом усього життя;
 • сприяння дослідженням у галузі психології та їх активної реалізації;
 • сприяння реалізації проектів, програм ізаходів, орієнтованих на вдосконалення методів, методичних засобів, практичних психологічних технік, процедур роботи психологів-практиків системи освіти;
 • сприяння в здійсненні заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку індивідуальних творчих можливостей психолога освіти;
 • сприяння інформаційному забезпеченню психологів освіти, обміну досвідом, дослідницької і практичної діяльності, освоєнні прогресивних форм роботи;
 • сприяння роботі щодо підвищення професійної культури і рівня кваліфікації психологів;
 • надання членам Асоціації інформаційної, теоретичної та методичної допомоги в підвищенні рівня професійної підготовки

Внимание! На данный момент на портале нет никаких мероприятий, запланированных этой организацией. Но вы можете найти интересные для вас тренинги и семинары, посмотрев >>все тренинги и семинары 

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

Проверьте отсутствие пробела до и после адреса

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор