Гештальт, Одесса, 2022 Телесно-ориентированная терапия, Одесса, Киев 2021 Работа со сновидениями, Одесса, 2022 Сексология он-лайн, 2022
view counter

Нейропсихологічна діагностика та корекція в дитячому віці

Заполнить заявку
ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
Город: 
Киев
вул. Ревуцького, 40В, оф.219
Тип мероприятия: 
Тренинг
Продолжительность: 
2 дней
Целевая аудитория: 
психологи, психотерапевты
***
Стоимость /для 1 чел./: 
3600 грн
3100 грн за один модуль при оплаті до 20 листопада. 3600 грн за один модуль при оплаті після 20 листопада
Ведущий мероприятия: 
Владислав Князев

Владислав Князев – клинический психолог, нейропсихолог, ведущий обучающих программ для психологов, автор методики «Социально-эмоциональный конструктор. Имеет большой опыт работы в реабилитационном центре для детей с особыми образовательными потребностями

Регламент мероприятия: 
Один модуль - 2 дня, с 10:00 до 16:00

Глибокий та системний курс з нейропсихології дитячого віку, що проводиться спеціалістами УАНП. Декілька постулатів, на які спирається даний навчальний курс:

 1. Нейропсихологія дитячого віку є практично орієнтованим напрямком
 2. Ефективність практичного застосування методу нейропсихологічної корекції потребує знання її теоретичних аспектів
 3. У своїй практичній діяльності спеціаліст повинен орієнтуватися на методи з науково доведеною ефективністю

Проходження курсу передбачає комплексну підготовку у галузі дитячої нейропсихології, що включає у себе:

 • знайомство із теоретичними основами нейропсихології дитячого віку;
 • оволодіння навичками проведення нейропсихологічного обстеження дитини;
 • оволодіння практичними методами нейропсихологічної корекції;
 • отримання знань щодо організації корекційного процесу;
 • формування навичок написання програм з нейропсихологічної корекції, що ураховують вікові та індивідуальні особливості дитини.

Програма курсу затверджена кафедрою психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).

Особливості курсу:

 1. Структуроване та системне надання інформації
 2. Теоретичне обґрунтування прийомів та методів
 3. Робота із авторськими протоколами та посібниками
 4. Робота із практичними кейсами
 5. Перегляд відеозаписів занять із наступним аналізом особливостей застосування методу у роботі із різними групами дітей
 6. Розгляд комплексів нейропсихологічних вправ з опорою на зону актуального та найближчого розвитку дитини
 7. Робота із авторськими корекційно-розвивальними методиками
 8. Надання базової літератури за матеріалами курсу
 9. Надання базового набору стимульних матеріалів для проведення нейропсихологічного обстеження
 10. Надання прикладів програм для роботи із різними групами дітей

Після проходження курсу видається сертифікат від інституту раціонально-інтуїтивної терапії «Я» та Української асоціації нейропсихології.

МОДУЛЬ 1. Введення у нейропсихологію дитячого віку. Порушення психічного розвитку

 • історія нейропсихології;
 • основні теоретико-методологічні моделі у нейропсихології;
 • поняття нейропсихологічного фактору, симптому, синдрому;
 • базові концепції нейропсихології дитячого віку;
 • анатомія та фізіологія нервової системи;
 • поняття вищих психічних функцій у нейропсихології;
 • фізіологічні основи психічної діяльності, системні моделі у нейрофізіології та нейропсихології;
 • етапи розвитку нервової системи дитини;
 • особливості розвитку вищих психічних функцій в онтогенезі;
 • основні положення епігенетичної теорії еволюції та її зв’язок із нейропсихологією дитячого віку.
 • поняття норми та патології у нейропсихології дитячого віку;
 • біологічні чинники та вплив середовища на розвиток патології у дитячому віці;
 • концепція психічного дизонтогенезу;
 • проблема мінімальної мозкової дисфункції (ММД) у сучасній нейропсихології;
 • коморбідні розлади: класифікація та причини виникнення;
 • сучасні погляди на проблему нейропсихологічних синдромів у дитячому віці.

Залік «Основні положення нейропсихологічної теорії»  (в формате онлайн)

Залік «Основи нейроанатомії»  (в формате онлайн)

Залік по темі « Патології розвитку»  (в формате онлайн)

МОДУЛЬ 2. Методи нейропсихологічної діагностики та особливтсі нейропсихологічного обстеження у дитячому віці

 • принципи нейропсихологічного обстеження;
 • методи нейропсихологічного обстеження;
 • особливості інтерпретації результатів нейропсихологічного обстеження у дитячому віці
 • вимоги до процедури обстеження;
 • особливості якісної та кількісної оцінки результатів діагностики;
 • топічна та функціональна діагностика;
 • принцип збору анамнезу;
 • принцип застосування методу спостереження;
 • особливості нейропсихологічного аналізу продуктів діяльності дитини;
 • бесіда із дитиною як метод нейропсихологічної діагностики;
 • тестова діагностика у нейропсихології дитячого віку;
 • додаткові методи обстеження;
 • особливості надання інформації за результатами обстеження батькам дитини;
 • принципи написання нейропсихологічного заключення.

Практикум з нейропсихологічної діагностики  

Залік «Методи нейропсихологічної діагностики» (в формате онлайн)

Модуль 3. Нейропсихологічна корекція: теоретичні т а методологічні засади, методи та алгоритми

 • принципи нейропсихологічної корекції за Л.С. Цвєтковою;
 • сучасні моделі у нейропсихологічний корекції;
 • метод заміщуючого онтогенезу А.С. Семенович;
 • системна модель Т.В. Ахутіної, Н.М. Пилаєвої;
 • інтегративні підходи у нейропсихологічній корекції;
 • західні моделі корекції при порушеннях нервово-психічного розвитку;
 • принцип скафолдінгу у практиці дитячого нейропсихолога;
 • алгоритми побудови корекційного процесу;
 • поняття мішеней ті цілей у нейропсихологічній корекції;
 • форми надання допомоги;
 • принципи організації середовища та підбір обладнання;
 • особливості консультування батьків у рамках нейропсихологічного підходу;
 • застосування методів нейропсихологічної корекції при роботі із РАС;
 • застосування методів нейропсихологічної корекції при роботі із СДУГ;
 • особливості побудови роботи із немовленнєвими дітьми;
 • побудова взаємодії у тріаді «спеціаліст — дитина — батьки».

Практикум з основ нейропсихологічної корекції

МОДУЛЬ 4. Методи сенсомоторної корекції у практиці дитячого нейропсихолога

 • енергетичний тонус та нервова діяльність;
 • теорії Н.А. Бернштейна та Дж. Айріс: особливості практичного застосування;
 • нейро-психо-соматична система та особливості її формування методами нейропсихологічної корекції;
 • диспраксія та порушення сенсорної інтеграції;
 • гіперкінези: причини виникнення, класифікація, корекція;
 • аутостимуляції: причини виникнення, класифікація, корекція;
 • методи стабілізації енергетичного тонусу дитини: загальні рекомендації для батьків;
 • принципи стимуляції краніальних нервів у роботі із дитиною;
 • особливості застосування дихальних вправ;
 • методи сенсорної стимуляції та сенсорної інтеграції у практиці дитячого нейропсихолога;
 • методи покращення білатеральної інтеграції;
 • мозочкова стимуляція та координаційна гімнастика;
 • алгоритм побудови групового заняття з нейрогімнастики.

МОДУЛЬ 5. Методи сенсомоторної та когнітивної корекції при роботі із процесами довільної саморегуляції, контролю та утворення програми діяльності

 • нейрофізіологічні основи вольової сфери дитини;
 • програмування діяльності та інтелектуальний розвиток дитини;
 • середовище та довільна регуляція;
 • функціональна та фізіологічна несформованість коркових відділів мозку при РАС, СДУГ, шизофренії та інших розладах;
 • особливості побудови корекційного процесу із дітьми, що мають складнощі довільної регуляції;
 • додаткові матеріали та обладнання;
 • методи розвитку імпульс-контролю у дитини;
 • вправи для розвитку довільної уваги;
 • нейропсихологічні методи розвитку саморегуляції та самоорганізації.

МОДУЛЬ 6. Методи корекції другого функціонального блоку мозку. Труднощі навчання

 • нейропсихологічні механізми сприйняття, мислення та мови: загальна характеристика;
 • порушення сприйняття у дитячому віці: класифікація, нейрофізіологічні механізми
 • порушення мови та мовлення;
 • мозкові механізми читання, рахунку, письма;
 • складнощі навчання: дислалія, дисграфія, дискалькулія;
 • просторові уявлення та їх формування в онтогенезі;
 • схема та образ тіла;
 • методи розвитку зорового сприйняття та оптико-просторових уявлень;
 • методи розвитку аудіального сприйняття;
 • міжмодальний перенос та комбінаторні навички;
 • методи розвитку квазіпросторових уявлень;
 • додаткові методи при роботі із навиками читання, рахунку, письма;
 • пам’ять: нейрофізіологічні механізми, порушення, методи корекції.

МОДУЛЬ 7. Нейропсихологія емоційної сфери та психосоматичні розлади

 • теорії емоцій у сучасній нейрофізіології;
 • погляд нейропсихології на будову емоційних процесів;
 • теорія «триєдиного мозку» П. Макліна;
 • емоційно-рівневий підхід В.В. Лебединського та його застосування у нейропсихологічній корекції;
 • «соматичні маркери» А. Дамасіо;
 • активність мозку за замовчуванням( DMN )та її вплив на емоційний стан дитини;
 • модель свідомості (theory of mind);
 • депресія та тривожні розлади у дитячому віці;
 • патологічна агресія: причини та методи корекції;
 • нейрофізіологічні механізми психосоматичних розладів;
 • психосоматичнірозлади: класифікація та методи корекції;
 • профілактика емоційних розладів у дитини;
 • методики розвитку емоційного інтелекту;
 • робота із сімейною системою у рамках нейропсихологічної корекції.

Загальний іспит «Методи нейропсихологічної діагностики та корекції, їх теоретико-методологічні основи, особливості практичного застосування»

Ведучій програми:

Владислав Князєв – медичний психолог, нейропсихолог, автор методики «Соціально-емоційний конструктор», ігрової платформи «Нейротвістер», ігрової платформи «Літери», книжок та посібників з дитячої психології та нейропсихології, президент УАНП.

Вартість навчання на курсі
3100 грн за один модуль при оплаті до 20 листопада
3600 грн за один модуль при оплаті після 20 листопада

Програма складається з 7 модулiв:

 • 1-й модуль - 27-28 листопада 2021 р.
 • 2-й модуль - 11-12 грудня
 • 3-й модуль - 29-30 січня 2022 р.
 • 4-й модуль - 26-27 лютого
 • 5-й модуль - 26-27 березня
 • 6-й модуль - 23-24 квітня
 • 7-й модуль - 21-22 травня
Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

Проверьте отсутствие пробела до и после адреса

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес: [email protected]
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: +38-067-559-85-21, 093-567-21-03, 050-333-56-90, 094-956-00-10, (048) 703-70-10.