Финансы для руководителей, июль 2019 Пракстическая психология, Одесса, июнь 2019 Телесно-ориентированная в Одессе, сентябрь 2019 Гештальт, Одесса, июнь 2019
view counter

ОРЕНДА ЗЕМЛІ в 2019р. Захист права власності на землю та права користування земельною ділянкою. Зміни земельного законодавства та їх застосування. Ключові зміни для аграріїв. Реалізація Закону № 2498 – наслідки для агросектору (Карпати)


ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
другие мероприятия на темы:
Город: 
Выездной
КАРПАТИ (Буковель) брендовий готель всесвітньо відомої мережі "Radisson Blu" 5* Буковель
Тип мероприятия: 
Семинар
Продолжительность: 
5 дней
***
Стоимость /для 1 чел./: 
11200 грн

Модуль 1. ЗМІНИ В РЕГУЛЮВАННІ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

Удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського (с/г) призначення.

 • Оренда та суборенда у масивах земель сільськогосподарського призначення. Реєстрація прав на землю в Державному реєстрі речових прав. Як застосовується переважне право власника (користувача), який володіє істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення на укладання договору оренди?
 • Міна земельних ділянок їх власниками та користувачами. Вимоги до договору міни. Про що слід пам’ятати;
 • Внесення відомостей про масив земель с/г призначення до ДЗК та державна реєстрація земельних ділянок, що входять до такого масиву;
 • Обмін правами оренди земельними ділянками (виділеними в натурі (на місцевості) власникам земельних часток паїв) – нові вимоги законодавства;
 • Використовувати землі сільгосппризначення в масиві без зміни їх цільового призначення.

Механізм проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення.

 • Питання які можливо вирішити в результаті інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення.
 • Виправлення помилок в ДЗК щодо земель в масиві.

Внесення в ДЗК відомосте про масив земель сільськогосподарського призначення.

 • Документи, на підставі яких відомості про масив вносяться до Державного земельного кадастру.

Невитребувані та нерозподілені паї. Відумерла спадщина.

 • Умови оренди невитребуваних та нерозподілених паїв;
 • Реєстрація прав оренди на невитребувані та нерозподілені паї та земельні ділянки, які визнаються відумерлою спадщиною;
 • Припинення прав оренди.
 • Правова природа договорів оренди земельних часток (паїв).
 • Оренда земельних ділянок, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування.

Модуль 2. ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР (ДЗК). ЗМІНИ в 2019р.

Зміни до Порядку ведення ДЗК, які набувають чинності 19.03.2019.

 • Нові вимоги до рішення про відмову у внесенні даних про земельну ділянку в ДЗК.
 • Внесення інформації в ДЗК про загальнонаціональну нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського (с/г) призначення.
 • Як можливо оновити інформацію про власників і користувачів земельних ділянок в ДЗК, яка надійшла некоректно з Державного реєстру речових прав.
 • Скасування (поновлення) записів в Поземельній книзі на підставі рішення суду.
 • Взаємодія з заявником через Єдиний державний портал адміністративних послуг.
 • Реєстрація земельної ділянки онлайн - заява про реєстрацію земельної ділянки в ДЗК в електронній формі.
 • Можливість подати документи та отримати інформації з ДЗК в електронній формі через інженера - землевпорядника.

Скасування державної реєстрації земельної ділянки в ДЗК.

 • Підстави скасування реєстрації земельної ділянки.
 • Перенесення земельної ділянки в архів.
 • Механізм скасування реєстрації земельної ділянки,  у разі якщо не зареєстровано право власності в Державному реєстрі прав протягом року .
 • Чи можливо поновити інформацію про скасовану земельну ділянку?

Виправлення помилок в ДЗК. Як внести зміни в ДЗК.

 • Накладки земельних ділянок в ДЗК. Невідповідність площі. Помилки в документах на земельну ділянку. Що робити?
 • Наслідки невідповідності інформації в правовстановлюючому документі інформації в ДЗК. Яка інформація має пріоритет під час реєстрації?
 • Технічні помилки у відомостях про ділянку. Помилки місця розташування, в координатах.
 • Що означає «архівна земельна ділянка»? Чи можливо дістати земельну ділянку з архіву?
 • Кадастровий номер. Помилки в кадастровому номері та їх виправлення.

Державна реєстрація земельної ділянки.

 • Перенесення інформації з Державного реєстру земель, який вівся до 2013 року. Які проблеми?
 • Внесення та реєстрація земельної ділянки. Види документації на підставі якої вноситься чи реєструється земельна ділянка в ДЗК.
 • Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці.
 • Поділ земельної ділянки та об’єднання земельних ділянок. Внесення відомостей до ДЗК у разі поділу чи об’єднання ділянок.
 • Внесення інформації про обмеження використання земельної ділянки (землі) в ДЗК.

Модуль 3. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ. ПРАВО КОРИСТУВАННЯМ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ. ВИНИКНЕННЯ , ПЕРЕХІД ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ ТА КОРИСТУВАННЯ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ.

Правові механізми переходу прав власності та користування на земельні ділянки у разі переходу прав на об’єкт нерухомості.

 • Державні акти на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування: чинність та використання.
 • Які права визнаються дійсними?
 • Припинення права оренди земельної ділянки у разі відчуження нерухомості.
 • Поділ земельної ділянки, на якій розташована нерухомість.
 • Спільна власність на земельну ділянку та об’єкт нерухомості. Порядок поділу та виділу.
 • Особливості припинення/переходу прав на земельну ділянку в залежності від цільового призначення.
 • Правові наслідки неоформленої землі під нерухомістю. 
 • Судова практика.

Оренда земель. Ємфітевзис, суперфіцій, сервітут.

 • Договір оренди, емфітевзису, суперфіцію, сервітуту. Вимоги до договору.
 • Подвійна реєстрація договорів оренди. Механізми запобігання. Судова практика.
 • Належна перевірка наявності/відсутності вже зареєстрованого права оренди на земельні ділянки.
 • Перенесення до Державного реєстру прав інформації про оренду з ДЗК.
 • Якщо оренда закінчилася до 2013 року, а інформація залишилася в ДЗК?
 • Суборенда землі. Умови та вимоги до договору суборенди.
 • Пролонгація договору оренди. Основні проблеми. Як їх уникнути?
 • Перехід права оренди на земельну ділянку в порядку спадкування. Реєстрація права оренди земельної ділянки що входять до складу відумерлої спадщини.
 • Договір емфітевзису, суперфіцію. Припинення договору.
 • Порядок набуття права земельного сервітуту.
 • Державна реєстрація похідних речових прав на земельні ділянки. .
 • Чому в ДЗК не відображається інформація про емфітевзис, суперфіцій, сервітут? Як це виправити. Правові наслідки.
 • Порядок поділу земельної ділянки. Які правові наслідки поділу земельної ділянки?

Реєстрація прав на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 • Підстави державної реєстрації прав на землю. Ретроспективний аналіз відомостей, які вносилися в Державний реєстр прав. Що змінилося?
 • Автоматизація обміну між ДЗК та Державним реєстром прав. Проблеми та шляхи їх вирішення.
 • Автоматичний обмін даними між Державним реєстром прав та Реєстром судових рішень.
 • Проблеми підтвердження права власності та користування земельними ділянками. Які права визнаються дійсними?
 • Причини виникнення подвійної оренди земельної ділянки. Що робити?
 • Реєстрація права оренди на земельні ділянки державної та комунальної власності: пролонгація договорів оренди, внесення змін у договір оренди.
 • Чи можливо передати земельну ділянку, яка перебуває у постійному користуванні в оренду чи на умовах сервітуту? Питання спадкування постійного користування.
 • Проблемні питання визначення початку спливу строку договорів оренди, укладених до 2013 року. Правові механізми.
 • Реєстрація емфітевзиса та суперфіцію. Відчуження таких прав.
 • Які правові наслідки оренди земельної ділянки, після її поділу? Чи зберігається право користування (оренда) після поділу земельної ділянки?
 • Припинення права власності на землю та користування земельною ділянкою. Правові підстави реєстрації припинення прав на землю в Державному реєстрі прав.
 • Зміни в системі державної реєстрації майнових прав. Процедурні і проблемні питання реєстрації прав в контексті нового ЗУ № 2498-VIII. Чи потрібно приймати окреме рішення ради щодо оформлення права власності. Що робити якщо землі колективної власності знаходяться на території декількох рад. Як реєструвати право власності якщо землі колективної власності знаходяться за межами населеного пункту.

Судова практика вирішення земельних спорів.

Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес: [email protected]
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: +38-067-559-85-21, 093-567-21-03, 050-333-56-90, 094-956-00-10, (048) 703-70-10.